کد خبر : 13457 تاریخ انتشار : 1396/05/18 نسخه چاپی


مسجد شجره ، میقات زائرانمسجد شجره یكی از مساجد بسیار مهم كه خارج از مدینه قرار دارد به عنوان یكی از میقاتها و مساجد احرام از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 


كسانی كه قصد ورود به مكّه معظمه و بیت الله الحرام را دارند چه ساكن و چه مسافر باشند، بدون بستن احرام نمی توانند به این شهرمقدس وارد شوند. به نقاطی كه حجاج در آن محرم می شوند، میقات گویند وبه تناسب مسیر ورود حجاج، شش میقات وجود دارد كه مسجد شجره یكی از آنهاست.

پیامبر اكرم در سه سفر عمره و یك سفر حج تمتع در میقات شجره محرم شدند. رسول اكرم پس از اقامه دو ركعت نماز دراین مسجد ، احرام بسته و می فرمود: ‹‹ لبیك،اللهم لبیك، لبیك لا شریك لك لبیك، ان الحمد و النعمة لك و الملك، لاشریك لك لبیك››.

روایت شده، كه رسول خدا نخستین بار، هنگام انجام حج، زیر درختی در این مكان فرود آمد كه در سالهای بعد در آن محل مسجدی ساخته شد.

آن حضرت در این مسجد به سمت ستون وسط نماز می خوانده است و این همان مكان درختی بود كه ایشان قبلاً كنار آن نماز می گذارده است.

‹‹زین الدین الاستدار›› در سال 961 ه. ق بنای مسجد را باز سازی و اطراف آن دیواری بزرگ كشید كه تا پایان دوره عثمانی همچنان پا برجا بود. وی مأذنه گوشه شمال غربی آن را نیز بازسازی كرد و به سبب اینكه مكان محراب اصلی مشخص نبود، محراب دیگری در وسط دیوار قبله قرار داد كه شاید مكان اصلی محراب باشد.

طول این مسجد از جنوب تا شمال 25 متر از شرق به غرب نیز به همین مقدار بوده است. در سالهای اخیر در دوران سعودی این مسجد به طرز زیبایی بازسازی شده و مساحت آن به 88000 متر مربع رسیده است.
??