نسخه چاپی


مقام شهید بالاتر است یا عفیفبگذارید جواب این سوال را از حضرت علی (علیه السلام) بپرسیم
 

شاید هر کسی با توجه به عظمت مقام شهید، مقام او را از دختر چادری با عفت، بیشتر بداند.

ولی بگذارید جواب این سوال را از حضرت علی (علیه السلام) بپرسیم.

ایشان می فرمایند: اجر کسی که قدرت بر گناه داشته باشد، ولی عفت پیشه بکند، کمتر از رزمنده ای نیست که در راه خدا شهید شده باشد.

(بلکه) انسان عفیف، همانند فرشته ای از فرشتگان الهی است!  (نهج البلاغه، صبحی صالح، حکمت 474)

بله! خدا می داند شما چه سختی هایی را در راه با عفت بودن می کشید. از همین رو مقام بالایی را برای شما در نظر گرفته است.