نسخه چاپی


انقلاب‌هایی با شعار الله اکبربا سقوط قذافی، تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وارد مرحله جدیدی شد
 

با سقوط قذافی، تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وارد مرحله جدیدی شد.

از ابتدای پیدایی خیزش‌های مردمی در کشورهای اسلامی – عربی که مردم تونس آغازگر آن بودند، این سؤال به صورت جدی مطرح شد که ماهیت این جنبش‌ها و قیام‌ها چیست؟ در آن ایام هر گروه و جماعتی براساس سلایق و دیدگاه‌های خود به تحلیل این تحولات پرداخته و کسانی هم بودند که با نگاهی واقع بینانه این تحولات را تحلیل می‌کردند. عمده وفاداران به انقلاب اسلامی در داخل و خارج ایران، این تحولات را در چارچوب مدل مفهومی بیداری اسلامی تحلیل کرده و ارتباط تنگاتنگی به لحاظ ماهوی بین انقلاب اسلامی و این خیزش‌ها و قیام‌ها برقرار می‌کردند. در همان ایام، جریان‌های سیاسی منحرف از مسیر اصلی انقلاب اسلامی در ایران و رسانه‌های استکباری و صهیونیستی در سطح جهان، از تحلیل پیش گفته بر آشفته شده و با استناد به برخی از اظهارات مطرح شده در کشورهای عربی از سوی معارضین، ارتباط بین تحولات آن کشورها با بیداری اسلامی را انکار می‌کردند. توجه به دو گزاره زیر ارتباط ماهوی بین انقلاب اسلامی و تحولات درحال انجام در کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را آشکارتر می‌نماید.

1-پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بسیاری از صاحب‌نظران و کارشناسانی که در جهان به تحلیل انقلاب ایران پرداختند، از آن با عنوان انقلاب «الله اکبر»یاد کردند. انقلابی به نام «خدا» یا انقلاب «الله اکبر» عنوانی بود که برخی از کارشناسان و صاحبنظران انقلاب‌ها، بر انقلاب اسلامی گذاشته و مستندات آنها نیز شعارهایی بود که مردم ایران در تظاهرات و راهپیمایی‌ها و سخنرانی‌ها بیان می‌داشتند.

2-بررسی شعارهای مردم در کشورهای تونس، مصر، یمن، لیبی، بحرین، اردن و... نشان می‌دهد که شعار «الله اکبر» از جمله شعارهای مشترک در میان مردمی است که خواهان تحول هستند و در این راستا قیام کرده‌اند. بنابراین اگر شعار اصلی در هر خیزش، قیام، نهضت و انقلاب بیانگر ماهیت اصلی و جوهره غالب در آن تحول اجتماعی باشد، باید پذیرفت با توجه به مشترک بودن شعار الله اکبر در انقلاب ایران به عنوان شعار اصلی با شعارهای مردم در کشورهای در حال تحول خاورمیانه و شمال آفریقا، اشتراکات ماهوی بین انقلاب اسلامی با این تحولات بسیار زیاد است. این اشتراکات را می‌توان در سه محور زیر خلاصه کرد:


1مردمی بودن 2اسلامی بودن 3 ضد استکباری بودن

هر چند در مورد ماهیت اسلامی این انقلاب‌ها تردیدی وجود ندارد، لکن به دلایل گوناگون تصور نسبت به حکومت اسلامی و چگونگی پیاده‌سازی اسلام در هر یک از این کشورها تفاوت‌هایی وجود دارد. غرب تلاش می‌کند با استفاده از همین تفاوت در نگاه‌ها نسبت به نوع حکومت اسلامی و چگونگی پیاده‌سازی اسلام از یک طرف و تقویت جریان‌های سکولار و غربگرا در این کشورهای در حال تحول از طرف دیگر، در مسیر انقلاب‌های اسلامی مردم منطقه انحراف ایجاد نماید.