نسخه چاپی


گوشه اى از فضائل حضرت زهرا(س)«فاطمه، پاره ى تن من است، كسى كه او را شاد كند مرا شاد نموده است.
 

 

گوشه اى از فضائل حضرت زهرا(سلام الله علیها)

فاطمه (سلام الله علیها) یكى از افراد كِساء [منظور از كِساء، اجتماع رسول خدا (صلی الله علیه و آله) و على (علیه السلام) و فاطمه (سلام الله علیها) و حسن و حسین (علیهم السلام) در زیر یك عبا است كه در این هنگام جبرئیل نازل شد و آیه تطهیر (33 احزاب) را در شأن پنج تن (علیه السلام) آورد: «قطعاً خداوند مى خواهد هرگونه پلیدى را از شما خاندان دور سازد، و شما را پاك و پاكیزه نماید».] و مُباهِله [منظور از مباهله، دعا و نفرین با علماى مسیحى است، تا خداوند هر كه را كه باطل است مشمول عذابش قرار دهد، این مطلب در آیه 61 آل عمران آمده است (مترجم).]
و كسى بود كه در سخت ترین زمان در راه خدا هجرت نمود، و از كسانى بود كه در شأن آنها آیه ى تطهیر (33 احزاب) نازل شد، و جبرئیل افتخار كرد كه از جمله آنها باشد، و خداوند به پاكى و صدق آنها گواهى داد، او مادر ائمّه (علیه السلام) و یادگار رسول خدا (صلی الله علیه و آله) است كه نسل پیامبر (صلی الله علیه و آله) تا روز قیامت، از او باقى مى ماند، او سرور زنان دو جهان از آغاز و انجام است، او در گفتار و سخن، شبیه ترین انسان ها به پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود، اخلاق و شیوه ى زندگى او، از اخلاق و شیوه ى زندگى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) حكایت مى كرد، و راه رفتنش بسان راه رفتن پیامبر (صلی الله علیه و آله) بود، و هرگاه او بر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد مى شد، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از او استقبال گرمى مى كرد، و دست هایش را مى بوسید و در جاى خود او را مى نشانید، و وقتى كه پیامبر (صلی الله علیه و آله) بر فاطمه (سلام الله علیها) وارد مى شد، فاطمه بر مى خاست و از پیامبر (صلی الله علیه و آله) استقبال گرم مى كرد و دستش را مى بوسید، پیامبر (صلی الله علیه و آله) بسیار فاطمه (سلام الله علیها) را مى بوسید، و هر زمان مشتاق بوى بهشت مى شد، او را مى بوئید و مى فرمود:

«فاطمه، پاره ى تن من است، كسى كه او را شاد كند مرا شاد نموده است، و كسى كه به ا و بدى كند به من بدى كرده است».

كمك پیامبر به زهرا(سلام الله علیها)
در روایت دیگر آمده: روزى رسول خدا (صلی الله علیه و آله) وارد خانه ى امیرمؤمنان على (علیه السلام) شد، دید على و فاطمه (علیه السلام) با هم مشغول آسیا كردن گاوَرْس (كه دانه هایش نظیر ارزن است) مى باشند، فرمود: كدامیك از شما خسته تر هستید؟

 على (علیه السلام) عرض كرد: فاطمه (سلام الله علیها) از من خسته تر است.

پیامبر (صلی الله علیه و آله) به فاطمه (سلام الله علیها) فرمود: دختر عزیزم برخیز، فاطمه (سلام الله علیها) برخاست، پیامبر (صلی الله علیه و آله) خود به جاى فاطمه (سلام الله علیها) نشست و به على (علیه السلام) در آسیا كردن كمك كرد.

(و با این شیوه، این درس را به همه ى بستگان زن آموخت كه اگر بانوئى را دیدند كه كارهاى خانه اش، بسیار و دشوار است، به او كمك كنند، و با كمك خود مقدارى از فشار كار او را بكاهند).

بركت غذاى حضرت زهرا(سلام الله علیها)
 
در بعضى از كتب مناقب نقل شده، جابر بن عبداللَّه انصارى مى گوید:

چند روز گذشت، پیامبر (صلی الله علیه و آله) به هیچ غذائى دست نیافت، شدّت گرسنگى آن حضرت را به زحمت انداخت، در حجره هاى همسرانش، غذائى نیافت به خانه فاطمه (سلام الله علیها) رفت و گرسنگى خود را اظهار نموده و تقاضاى غذا كرد.

فاطمه (سلام الله علیها) عرض كرد: فدایت گردم، هیچگونه غذا در خانه نیست، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) مراجعت نمود، یكى از همسایگان دو قرص نان و مقدارى گوشت براى فاطمه (سلام الله علیها) هدیه آورد، فاطمه (سلام الله علیها) آن را گرفته و در میان ظرفى نهاد و روپوشى بر آن افكند و گفت: رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را بر خودم و بر كسانى كه نزد من هستند، مقدّم مى دارم (یعنى او را مقدّم مى دارم بر شوهرم و بر حسن و حسینم كه همه گرسنه بودند).

آنگاه فاطمه (سلام الله علیها) توسّط حسن و حسین (علیه السلام)، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) را خبر كرد، آن حضرت آمد، فاطمه (سلام الله علیها) جریان هدیه را به عرض رساند، پیامبر (صلی الله علیه و آله) فرمود: آن را نزد من بیاور، فاطمه (سلام الله علیها) آن ظرف را نزد پیامبر (صلی الله علیه و آله) نهاد، پیامبر (صلی الله علیه و آله) سرپوش را از روى ظرف برداشت، ناگهان دید پر از نان و گوشت است.

جابر مى گوید وقتى كه به آن نگاه كردم، تعجب كردم، دریافتم كه این یك نمونه از كرامت الهى است، حمد و سپاس خدا را بجاى آوردم، و بر پیامبرش درود فرستادم، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) به فاطمه (سلام الله علیها) گفت: این غذا از كجا بدست آمده؟

فاطمه (سلام الله علیها) عرض كرد: «از نزد خدا، خداوند به هر كس بخواهد، روزى فراوان مى بخشد».

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) شخصى را به سراغ على (علیه السلام) فرستاد، همه جمع شدند، رسول خدا (صلی الله علیه و آله) از آن غذا خورد، على و فاطمه و حسن و حسین (علیهم السلام) و همسران پیامبر (صلی الله علیه و آله) و همه  اهل خانه از آن خوردند و سیر شدند، ولى ظرف همچنان پر از غذا بود، فاطمه (سلام الله علیها) مى فرماید: از آن غذا براى همه ى همسایه ها فرستادم، خداوند خیر و بركت سرشارى به آن غذا داد، چنانكه چنین بركتى به حضرت مریم (علیه السلام) عطا فرمود. [این حدیث در تفسیر نیشابورى نقل شده است 

نگاهى به عبادت حضرت زهرا(سلام الله علیها)
حسن بصرى (زاهد معروف) مى گوید: در امّت اسلام هیچ كس عابدتر از فاطمه (سلام الله علیها) نبود، آنقدر به عبادت ایستاد كه پاهایش ورم كرد. و رسول اكرم (صلی الله علیه و آله) به فاطمه (سلام الله علیها) فرمود: چه چیز براى زن بهتر است، در پاسخ گفت:

 اَنْ لا تَرى رَجُلاً وَ لا یَراها رَجُلٌ. :

«نه او، مرد نامحرم را بنگرد و نه مرد نامحرم او را بنگرد».
پیامبر (صلی الله علیه و آله) با شنیدن این سخن، فاطمه (سلام الله علیها) را به سینه اش چسبانید و این آیه را خواند: «ذُرِیَةً بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ»: «آنها دودمانى بودند كه (از نظر تقوى و فضیلت) بعضى از آنها از بعضى دیگر گرفته شده اند» (آل عمران- 34)

امام حسن (علیه السلام) مى فرماید: در شب جمعه مادرم را در محراب عبادتش دیدم، همواره در ركوع و سجود بود تا سفیده ى سحر دمیده شد مى شنیدم كه نام مؤمنین و مؤمنات را به زبان مى آورد و براى آنها دعا مى كرد، ولى براى خودش هیچ دعا نكرد، گفتم: اى مادر، براى خود مانند دیگران دعا نكردى؟، در پاسخ فرمود: اى پسرم،اَلْجارُ ثُمَّ الدَارُ:

«نخست همسایه، بعد خانه».

روایت شده: هنگامى كه آن حضرت در محراب عبادتش به عبادت مى ایستاد، نور او براى اهل آسمان مى درخشید، چنانكه نور ستارگان براى اهل زمین مى درخشد.

--------------------------
منبع:
رنج ها و فریادهاى فاطمه (سلام الله علیها)، (ترجمه بیت الأحزان)
خاتم المحدثین حاج شیخ عباس قمى(ره)، مترجم: محمد محمدی اشتهاردىبرچسب هازهرا, فاطمه, زهرای فاطمه, بانوی دو عالم
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
گوشه اى از فضائل حضرت زهرا(س) گوشه اى از فضائل حضرت زهرا(س)
«فاطمه، پاره ى تن من است، كسى كه او را شاد كند مرا شاد نموده است.
بهانه‌ی هستی بهانه‌ی هستی
فاطمه ای طلیعه عشق! ای بهانه هستی! ای عصاره وجود رسول(ص)!
معنای نام معنای نام "فاطمه" چیست؟
«فطمتِ الامُ طفلها» و یا «فطمت الحبل» به این معناست که مادر، کودک خویش را از شیر برگرفت و یا ریسمان بریده شد.
نگاهى به علم و كمال فضّه نگاهى به علم و كمال فضّه
این زن، مادر ما «فضّه» است كه كنیز حضرت زهرا (س) بود، كه بیست سال است به غیر از قرآن، سخنى نگفته است!!

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما