نسخه چاپی


طرح تجزیه؛ راهکار مقابله با جهان اسلاماگر چه تجزیه ی کشورهای منطقه و دولت های جدید، توسط قدرت های بزرگ اروپایی صورت گرفته بود،
 

یوسف سیفی؛ در قسمت اول از سلسله یادداشت های بررسی طرح تجزیه ی کشورهای اسلامی به دکترین های جرج دبلیو بوش و باراک اوباما در نوع مواجهه با خاورمیانه و عرصه ی عملی این سیاست خارجی امریکا در منطقه اشاره شد و در این قسمت تلاش خواهد شد تا با ذکر مثال هایی، مصادیق این طرح امریکایی مورد کندوکاو قرار گیرد.
 
تجربه ی دوران استعمار در استراتژی خاورمیانه ای آمریکا
 
تاریخ قرن بیستم شاهد مناسبی برای نوع نگاه غرب به مرزهای موجود در منطقه محسوب می شود. قرنی که وسیع ترین تقسیم های سرزمینی مبتنی بر منافع استعماری در آن رخ داده است و بیانگر نبود اصالت مرزهای موجود در سیاست های غرب است. این موضوع در سیاست کشورهای غربی نسبت به امپراتوری عثمانی قابل مطالعه است.
 
انگلیس به عنوان طرف اصلی قرارداد «سایس پیکو» و عامل اصلی فروپاشی سرزمین های عثمانی در طول سال های پایانی قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم، مهم ترین مانع فروپاشی این امپراتوری به حساب می آمد و در مقابل روسیه به عنوان کشوری که خواهان استقلال سرزمین های اروپایی عثمانی است، قرار گرفته بود. اما همین کشور در یک چرخش سیاسی پس از جنگ جهانی اول و همراهی امپراتور عثمانی با آلمان ها، به یکی از مهم ترین عوامل نابودی عثمانی بدل می شود.
 
مقام های انگلیسی در معاهده ی سایس پیکو پیش از آنکه نیروهای عثمانی در جنگ شکست بخورند و بر اساس طراحی خاورمیانه ی مطلوب غرب و با تطمیع اشراف عرب، سرزمین عثمانی را در خاورمیانه و شمال آفریقا به کشورهای متعدد جدای از هم تبدیل کردند. کشورهایی که به واسطه ی عدم رعایت حقوق قومیت های ساکن در منطقه، در طول سال های پس از استقلال، مرزهایی ملتهب داشته اند. [1] وضعیتی که در تجزیه ی دیگر کشورها مانند هند و ایران خودنمایی می کند و اسباب ایجاد کشورهای تازه تأسیسی شده است که، مرزهای بین المللی آن ها هیچ گاه استحکام لازم را نداشته اند. [2]
 
اگر چه تجزیه ی کشورهای منطقه و دولت های جدید، توسط قدرت های بزرگ اروپایی صورت گرفته بود، اما ایالات متحده ی آمریکا پس از آغاز دوران استیلای دکترین جهانی بر استراتژی کلان این کشور، تقسیم های صورت گرفته را پذیرفت. در واقع سیاست حفظ ثبات و وجود خطر شوروی سابق باعث گردید که در طول سال های جنگ سرد، آمریکا در تلاش باشد تا وضع موجود مرزها در منطقه حفظ شود و این دقیقاً نقطه ی مقابل سیاست بلوک شرق بود.
 
شوروی در مناطق مختلف با توجه به محدودیت هایی که در جذب رژیم های حاکم داشت، تلاش می کرد تا نظم موجود را متحول کند که حمایت از حزب دموکرات آذربایجان پس از پایان جنگ جهانی دوم، حمایت از تقسیم یمن به دو کشور شمالی و جنوبی و حمایت از جنبش جدایی طلب ظفار در عمان از جمله اقدام هایی است که مقام های شوروی در راستای تغییر ژئوپلتیک منطقه انجام دادند. اقدام هایی که بلوک غرب آن ها را بر خلاف استراتژی سد نفوذ تلقی می کرد.
 
آمریکایی ها همچنین در این دوران بر اساس طراحی های امنیتی مبتنی بر استراتژی سد نفوذ و به کارگیری ظرفیت های منطقه ای در این راستا، در موارد مختلف تلاش کرده اند تا اختلاف های مرزی میان کشورهای منطقه به حداقل کاهش یابد. آمریکا در ابتدای جنگ سرد برای یک پیمان نظامی میان کشورهای همسو تلاش کرد که بعداً با عنوان سنتو معروف شد و انگلستان نیز در آن عضویت داشت. علاوه بر این استراتژی معروف به سیاست دو ستونی در خلیج فارس که بخش قابل توجهی از کار ویژه ی حفظ ثبات در منطقه را بر عهده داشت، با نزدیکی ایران و کشورهای عربی حاشیه ی خلیج فارس فرصت تحقق یافته بود.
 
بنابراین منافع آمریکا ایجاب می کرد تا التهاب های مرزی میان کشورهای منطقه هیچ گاه به یک شرایط بحرانی نزدیک نشود. استقلال بحرین از ایران به عنوان یک مورد خاص نیز در همین راستا صورت گرفت. پس از فروپاشی شوروی، سیاست ثبات در منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا بخش اعظمی از توجیه خود را از دست داد و اگرچه آمریکا و غرب با دشمن جدیدی به نام اسلام گرایی مواجه شده بودند، اما به اعتقاد کارشناسان، محدودیت های این دشمن جدید نسبت به اتحاد جماهیر شوروی و تحول اساسی ساختار نظام بین الملل به بلوک غرب این اجازه را می داد تا مبتنی بر شرایط جدید دست به تغییر و تحول در منطقه بزند.
 
حمله ی آمریکا و متحدانش به عراق در 1991م. آغاز رویکرد جدید این کشور به منطقه محسوب می شود. اتفاقی که به حضور گسترده ی نیروهای آمریکایی در خلیج فارس و پیمان های گوناگون سیاسی و امنیتی با کشورهای عربی انجامید. در آغاز قرن جدید، سیاست تغییر در منطقه متأثر از حادثه ی 11 سپتامبر جانی تازه گرفت. آمریکا در سال های اولیه ی دهه ی گذشته با توجه به اهمیت دو کشور افغانستان و عراق سیاست تغییر را با حمله ی نظامی به اجرا درآورد.
 
 
اما این تنها عملیاتی نبود که نیروهای آمریکایی آغاز کرده بودند. در سال 2003م. ستیزه جویان قبایل «دارفور» در سودان با حمله به تأسیسات دولتی و کشاورزان عرب این کشور، یکی از خون بارترین بحران های قرن بیست و یکم را رقم زدند. بحرانی که با واکنش شتاب زده ی دولت مرکزی روز به روز عمیق تر و وخیم تر از گذشته به حیات خود ادامه داد و در نهایت به تجزیه ی این کشور انجامید. [3]

بحران دارفور اگرچه یک بحران داخلی در سودان محسوب می شود و از عوامل گوناگون داخلی سرچشمه می گیرد اما سیاست های غرب و به ویژه آمریکا در راستای تشدید بحران و ترغیب آن به سمت تجزیه ی این کشور غیرقابل چشم پوشی است. سیاست هایی که بیش از هر چیز در پاسخ به رویکردهای دولت مرکزی سودان ناشی شده است. آمریکا به طور مشخص با تأکید بر وجه بین المللی این بحران در طول سال های پس از 2003م.، زمینه ی پیچیده تر شدن و سیر آن را به سمت جدایی منطقه ی جنوب فراهم کرده است.
 
در واقع بحران سودان و در نهایت تجزیه ی این کشور، صحنه ای دیگر از حضور ایالات متحده در منطقه به حساب می آید. صحنه ای که در کنار آنچه در خصوص ایران، افغانستان، عراق، لبنان و فلسطین، رخ داده، قرار می گیرد و تفاوت عمده ی آن با دیگر موارد مداخله ی آمریکا، دست یابی این کشور به اهداف از پیش تعیین شده است. طرحی که با عنوان «جدایی آفریقای مسلمان از مسیحی» از آن یاد می شود.  [4] (سنایی، 1389)

به عنوان یک طرح استعماری مرحله ی اول خود را با موفقیت طی کرده است. آمریکا بدون آنکه هزینه ی چندانی پرداخت کند و یا حتی یک مداخله ی بحث برانگیز در منطقه داشته باشد، منطقه ی غنی جنوب سودان را از استیلای دولت اسلام گرای خارطوم خارج کرده است. این وضعیت به طور طبیعی بیانگر کارایی این قبیل طرح ها برای مقابله با مجموعه ی دغدغه هایی است که برای آمریکا در منطقه وجود دارد. طرح تجزیه ی کشورهای منطقه افزون بر موفقیت در سودان، از جذابیت های دیگری نیز برای آمریکا برخوردار است. این جذابیت ها در واقع می توانند بیانگر قابلیت این طرح برای مقابله با اسلام گرایی باشد.
 
پس از فروپاشی شوروی، سیاست ثبات در منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا بخش اعظمی از توجیه خود را از دست داد و اگرچه آمریکا و غرب با دشمن جدیدی به نام اسلام گرایی مواجه شده بودند، اما به اعتقاد کارشناسان، محدودیت های این دشمن جدید نسبت به اتحاد جماهیر شوروی و تحول اساسی ساختار نظام بین الملل به بلوک غرب این اجازه را می داد تا مبتنی بر شرایط جدید دست به تغییر و تحول در منطقه بزند.
 
تجزیه طلبی؛ راهکار جایگزین
 
آنچه پیش از این در خصوص دکترین دو رئیس جمهور ایالات متحده گفته شد، بیانگر مجموعه سیاست های مشخصی است. بوش تلاش کرد تا با اتکا به نظریه ی جنگ پیش دستانه و پای بند نبودن به سنت خود محدود کنندگی آمریکا در مرحله ی اول با نیروی نظامی به تهدیدهای موجود در منطقه پاسخ دهد و در مرحله ی بعد زمینه های تهدید را با بازگشت به سیاست دموکراسی سازی پیگیری کند.
 
سیاستی که در عمل نشان داد کارایی لازم را به خصوص در بلند مدت نخواهد داشت و دولت باراک اوباما را وادار کرده است تا از قابلیت های نظامی ایالات متحده به میزان قابل توجهی چشم پوشی کند و منافع این کشور را از راه ابزارهای جدیدی مانند ظرفیت سازی منطقه ای دنبال کند. رویکردی که به واسطه ی شرایط خاص نظام های سیاسی غرب گرا در منطقه با آینده ی مبهمی روبه روست.
 
بیداری اسلامی و سرنگونی ساختارهای سیاسی حاکم در برخی کشورهای منطقه، موفقیت چندجانبه گرایی اوباما در منطقه را با سؤال های جدّی مواجه کرده است. ایجاد فضای باز سیاسی از گذشته تا کنون و به خصوص در 2 سال اخیر در جریان خیزش های مردمی، به واسطه ی اقبال عمومی به گروه های اسلام گرا، در اکثر موارد به توسعه ی منافع ایالات متحده منجر نشده است و به همین خاطر مجموعه طراحی هایی که در راستای ایجاد دموکراسی در خاورمیانه و شمال آفریقا دنبال شده اند نیز، نمی توانند برای آینده ی منافع آمریکا امید بخش باشند.
 
این موضوع با در نظر گرفتن روند توسعه ی اجتماعی و سیاسی که به طور ناگزیر در دیکتاتوری های منطقه در حال وقوع است، می تواند سبب ساز تعمیق نگرانی های ایالات متحده از آینده ی خاورمیانه باشد. کشورهای بزرگ اسلامی با توانمندی های لازم در مسیر توسعه و اکثریت جمعیتی که خواهان استقرار احکام اسلامی و مقابله با اسراییل هستند، در آینده ای نه چندان دور ضرورتاً تنها یک کابوس برای واشنگتن نخواهند بود و تجزیه طلبی به عنوان راهکاری با پیشینه ی موفق در استراتژی کلان آمریکا معطوف به این شرایط، مهم ترین مطلوبیت خود را می یابد.
 
دکتر «علی اکبر ولایتی»، وزیر اسبق امور خارجه ی ایران چند سال قبل از بروز خیزش های مردمی در کشورهای عربی معتقد است تجزیه ی کشورهای اسلامی راهکاری برای برون رفت آمریکا از شرایطی است که بیداری اسلامی برای این کشور پدید آورده است. به گفته ی او « دشمنان اسلام علاوه بر فشارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی، 3 راه تجزیه ی کشورهای اسلامی، تحمیل جنگ و از بین بردن حکومت های مردمی را پیش گرفته اند... سنای آمریکا تجزیه ی کشور عراق را در شرایطی به تصویب می رساند که این مسئله هیچ ربطی به آن ها ندارد و آنان از این اقدام هدفی جز بهانه تراشی برای ماندن در این کشور و دامن زدن به اختلافات را دنبال نمی کنند.» [5]
 
سنای آمریکا در سال 2007م. طرحی را به تصویب رساند که در آن کشور عراق به 3 منطقه ی سنی، شیعه و کرد نشین تقسیم می شود و به این مناطق خودمختاری اعطا می گردد. این طرح که توسط «جوزف بایدن» ارائه شده است، یک طرح پیشنهادی برای برون رفت از بحران های ناشی از اشغال این کشور در سال 2003م. است و نشان می دهد که تجزیه طلبی در منطقه حتی در نهادهای غیرامنیتی ایالات متحده نیز مورد پذیرش قرار گرفته است. [6]
 
تصویب این طرح در سنا در واقع نشانگر اهمیت یافتن تجزیه ی کشورهای منطقه در نگاه مقام های آمریکایی طی سال های آغازین قرن جاری است و باعث می شود تا مجموعه اسناد موجود در این رابطه از حساسیتی دو چندان برخودار شوند. از جمله ی این اسناد طرح «برنارد لوئیس» برای تجزیه ی منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقاست که در دهه ی 1980م. تنظیم شده است.
 
در ماه های آغازین جنگ عراق برضد ایران، «برژینیسکی» مشاور وقت امنیت ملی آمریکا از ضرورت اصلاح قرارداد «سایکس پیکو» خبر داد و به دنبال آن و همچنین به دستور وزارت دفاع آمریکا، «برنارد لوئیس» مأمور شد تا طرح مشهور خود را درباره ی از بین بردن وحدت قانونی مجموعه کشورهای اسلامی و عربی وضع کند و در این میان موظف گردید، برای هر یک از این کشورهای اسلامی و عربی طرح مجزا و مشخصی را تنظیم کند که کشورهایی چون عراق، سوریه، لبنان، مصر، سودان، ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، عربستان سعودی و کشورهای حوزه ی خلیج فارس و شمال آفریقا را در بر می گرفت.
 
 
«این طرح 13 کشور در منطقه را مورد بررسی قرار داده و متناسب با ساختارهای قومی و مذهبی و همچنین منافع ایالات متحده به تقسیم بندی آن ها در قالب های جدید پرداخته است.
 
به عنوان مثال کشور مصر در طرح لوئیس به 4 قسمت تقسیم شده است:
 
1. منطقه ی سینا و شرق دلتا که «تحت نفوذ و کنترل یهود» خواهد بود؛
 
2. یک کشور مسیحی به پایتختی اسکندریه که از جنوب با بنی سویف تا جنوب اسیوط و از غرب تا فیوم کشیده شده و حتی ممکن است خود شهر فیوم را نیز شامل شود. این کشور در امتداد خط بیابانی با گذر از دشت نطرون ادامه می یابد تا این منطقه را به اسکندریه مرتبط کند؛
 
3. کشور نوبه که با پیوستن اراضی شمال سودان به آن به پایتختی شهر «اسوان» تشکیل می شود. این کشور از نوبه صعید مصر تا شمال سودان را دربرگرفته تا کشور نوبه در منطقه ی صحراى بزرگ را تشکیل دهد و با کشور بربرها که از جنوب مغرب تا دریای سرخ تشکیل خواهد شد، همجوار شود؛
 
4. مصر اسلامی به پایتختی قاهره که در واقع از بازمانده ی مصر تشکیل می شود و البته تحت نفوذ و سیطره ی اسراییل خواهد بود. [7] (شهاب الدین، 3/8/90)(*)برچسب هابیداری اسلامی, یوسف سیفی, یادداشت های
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
مطالبات شیطان بزرگ در سوریه مطالبات شیطان بزرگ در سوریه
مخالفان داخلی دولت سوریه در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شوند
تهدیدهای پیش روی بیداری اسلامی تهدیدهای پیش روی بیداری اسلامی
بیداری اسلامی وانقلابیون با چه موانعی مواجه هستند
وعده صادق وعده صادق
فریاد اعتراض ملت ها در گوش ابر قدرتها، پیکره غرب را به لرزه انداخته
این قرن، قرن اسلام است این قرن، قرن اسلام است
در طول عمرمان این ضرب المثل ایرانی را بارها شنیده ایم که...
ظهور قدرتمند اسلام در آمریکای لاتین ظهور قدرتمند اسلام در آمریکای لاتین
هجده درصد مسلمانان، عرب و بقیه مسلمان ها در کشورهای دیگری پراکنده اند
انقلاب‌هایی با شعار الله اکبر انقلاب‌هایی با شعار الله اکبر
با سقوط قذافی، تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وارد مرحله جدیدی شد
غرب در جاده اسلام ستیزی غرب در جاده اسلام ستیزی
بررسی کارنامه کشورهای غربی در ماه های اخیر
توطئه علیه جهان اسلام توطئه علیه جهان اسلام
قدرت های جدید ضد غرب منافع آنها را در معرض تهدید قرار داده اند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما