نسخه چاپی


مقاومت اسلامی، حلقه مفقوده میان بیداری اسلامی و انقلاب اسلامیبدون شک هر انقلابی در نوع خود یک رخداد استثنایی است، نه قابل تکرار است
 

بدون شک هر انقلابی در نوع خود یک رخداد استثنایی است، نه قابل تکرار است و نه قابل کپی برداری. نه قابل صادر کردن است و نه قابل تقلید. چرا که هر انقلابی ریشه در فرهنگ، تاریخ و تحولات خاص جامعه ای دارد که انقلاب در آن روی داده است.

گروه ها و احزاب چپ، تابع هر نوع گرایش ایدئولوژیک خود، همواره به دنبال الگو برداری و کپی کردن شیوه های انقلاب های سوسیالیستی و پیاده کردن نعل به نعل نمونه های انقلاب روسیه یا چین و یا کوبا بوده و هستند. همانگونه که دولت ها و احزاب غربگرا در جهان سوم، کورکورانه در پی پیاده کردن الگوی غربی و شیوه های لیبرالیستی در کشور خویشند.

این شیوه الگوگیری، عموما از سوی کشورهای شرقی و غربی تشویق و ترغیب و طراحی و دیکته می شده ومی شود و آخرین نمونه آن هم طرح خاورمیانه بزرگ امریکا و ایجاد دموکراسی های با قابلیت کنترل در چارچوب آن بود، ولی این طرح ها همواره با شکست مواجه شده اند و هزینه های این طرح های شکست خورده را هم کشورهای جهان سوم و ملت های مظلوم داده اند، همانند آنچه که در عراق، افغانستان، لبنان، فلسطین و... می بینیم.

 در همین چارچوب اخیرا دیده می شود، الگوی ترکیه برای پیروی به ملت های تازه بپاخاسته و انقلاب کرده نظیر مصر، تونس، لیبی و... ارائه و برای آن تبلیغ می شود که قطعا کپی کردن از این تجربه خاص هم به لحاظ نتیجه با بقیه تفاوتی ندارد.
                                           
در عین حال به رغم غیر قابل تکرار بودن انقلابات، اما می توان از تجربیات هر انقلاب، با بومی سازی آن ها بهره جست و می توان از هر انقلابی الهام گرفت. علاوه بر آن هر انقلابی در محیط اطراف خود اثرگذار است، گاه تأثیرات سریع است و تند، و گاه بطئی است و کند.

مقاومت اسلامی در لبنان هیچگاه تکرار انقلاب اسلامی ایران نبود، انقلاب هم نبود، یک جنبش اجتماعی قدرتمند بود که تجربیات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را متناسب با شرائط لبنان، بومی سازی کرد و از آن به خوبی بهره جست. همانگونه که مردم فلسطین تجربه مقاومت در لبنان و انقلاب اسلامی در ایران را برای خود بومی سازی کردند و از آن انتفاضه ها روئید و مقاومتی سلحشور بپاخاست.

البته این هر دو مقاومت، تنها از تجربیات استفاده نکردند بلکه بر ارزش هایی تکیه کردند که در تکوین، تشکیل و پیروزی انقلاب ایران نقش اساسی ایفا کرده بودند و جوهره انقلاب هم از همان ارزشها شکل گرفته بود، همان ارزش های دینی و قرانی، آموزه های علوی و حسینی، الگوی شهادت طلبی و ....که در یک منبع و فرهنگ مشترک ریشه داشت.

تأثیرات انقلاب اسلامی بر محیط عربی کُند بود. تلاش امریکا و اروپا و رژیم های وابسته برای کشیدن دیوار در اطراف ایران ومحصور کردن آن برای جلوگیری از به اصطلاح صدور انقلاب، وامنیتی کردن فضای اطراف ایران بویژه با تحمیل جنگی ? ساله و ایجاد شکاف در دو سوی مرزها، بالاخره بدون تأثیر نبود.
تنها منفذ ورود ارزش ها و تجربیات انقلاب اسلامی به جهان عرب، ولادت مقاومت اسلامی در لبنان بود که با رهبری خردمندانه، مؤمنانه و ایثارگرانه بنیانگزاران و با بومی سازی زیرکانه، توانست در مقابله با بزرگترین قدرت منطقه ای در خاورمیانه یعنی رژیم صهیونیستی، آن هم در مرحله اوج قدرت آن از هنگام تأسیس، الگویی را بیافریند که این الگو رژیم صهیونیستی را در چند مرحله و در چند جنگ از پا در آورد و به اصطلاح بزرگ ترین ابر قدرت منطقه ای و ارتش به اصطلاح شکست ناپذیرش را به یک قدرت دست چندم تبدیل کند.

در واقع مقاومت اسلامی، معجزه و عصای معجزه گر انقلاب اسلامی بود که توانست اسرائیل را که سحرِ ساحرانِ غربی بشمار می آمد و چشم همه را خیره و مفتون خود ساخته و تسلیم خود نموده بود، ابطال کند.

مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین محصول بومی شده انقلاب اسلامی و زبان گویای آرمان های امام خمینی در جهان عرب بود. و این چنین شد که مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین به نماد بیداری اسلامی تبدیل شد.

جنبش بیداری ناشی از انقلاب اسلامی ایران در جوامع عربی، سال های طولانی پس از پیروزی، تنها در محدوده نخبگان باقی ماند و سیستم های امنیتی مخوف حاکم بر این کشورها، اجازه نداد این بیداری به سرعت به پدیده ای مردمی تبدیل شود، اما شرایط خاص لبنان و فلسطین و تجاوزات مکرر اسرائیل به آن ها، وضعیتی را ایجاد کرد که این بیداری در این کشورها به سرعت مردمی شد و مقاومت اسلامی به جنبشی فراگیر و همگانی مبدل گردید و طبیعی است هنگامی که ملت ها در مقابل قدرت ها و ابر قدرت ها بایستند، شکست نخواهند خورد و از این رو اسرائیل که در چند جنگ بزرگ، قوی ترین کشورهای عرب را خفتبارانه شکست داده بود، این بار از ضعیف ترین و کوچک ترین کشورهای عربی (لبنان و فلسطین) شکست های مفتضحانه ای را متحمل شد.

مقاومت اسلامی در چالش با رژیم صهیونیستی طی یک فرآیند طولانی کارآمدی، عزت آفرینی، هویت بخشی، آزادی بخشی، استقلال خواهی، کرامت یابی و ... خود را به نمایش گذاشت و از این رو به آفرینش نوع جدیدی از بیداری اسلامی در جهان عرب دست یازید که با هویت دینی، طبیعت قومی، و آرمان های تاریخی، و خواسته های ملی آنان سازگار بود. این بیداری اسلامی در جهان عرب، همچنین از طبیعتی مردمی برخوردار و بگونه ای بود که رژیم های عربی را یک سره به چالش کشید.

سال های طولانی، شکاف های عمیقی میان ملت ها و دولت ها در کشورهای عربی وجود داشت. این شکاف ها از مجموعه ای از عوامل از جمله بی عدالتی اقتصادی، فساد اداری، استبداد سیاسی، حاکمیت نظام امنیتی سرکوبگر و خفقان اجتماعی، وابستگی سیاسی و اقتصادی به خارج، نا برخورداری از آزادی های دینی، تبعیت فرهنگی از غرب، فاصله های طبقاتی، فساد اخلاقی و بویژه ذلت در مقابل اسرائیل ناشی شده بود. هر چند این شکاف ها پیوسته در حال تعمیق و گسترش بود و فاصله ملت ها را با نظام ها بیشتر می کرد، اما در عین حال رژیم ها با تبلیغات گسترده و اعمال سیاست های گوناگون امنیتی و فرهنگی این شکاف ها را مستتر و پنهان می کردند و مانع از فعال شدن شکاف ها و رسیدن جامعه به نقطه انفجار و وقوع انقلاب می شدند.

ولی اتفاقاتی رخ داد که عمق شکاف های میان ملت ها و دولت ها را کاملا نمودار و آشکارکرد و چشم ملت ها را نسبت به واقعیت جامعه خود باز کرد و آرزوها و آرمان هایی را که در ضمیر ناخودآگاه خود داشتند به مطالبات خودآگاهانه تبدیل کرد. این اتفاقات، عزت انسانی و کرامت ملی و غیرت عربی ملت های عرب را بشدت جریحه دار کرد و وجدان ملی و ضمیر انسانی آن ها را تکان داد. در واقع آن ها را از خواب بیدار کرد و مترصد فرصت و در انتظار جرقه ای قرار داد تا به انفجاری بزرگی و انقلابی عظیم بیانجامد.

این اتفاقات بزرگ چیزی نبود جز حملات غیر انسانی رژیم صهیونیستی به مردم لبنان و فلسطین و خلق فجایع تکان دهنده در کشتار مردم غیر نظامی از زن و کودک و مرد و پیر و جوان و نابودی امکانات و تأسیسات حیاتی این ملت ها، و در مقابل حماسه شورانگیز مقاومت مردمی و ایستادگی بی سابقه گروهی از جوانان سلحشور و شهادت طلب با حمایت مردمشان در لبنان و فلسطین که نهایتا به شکست رژیم تجاوزگر صهیونیستی انجامید.

هنگامی در این رویدادها، رویارویی میان مقاومت اسلامی با رژیم صهیونیستی آغاز شد، رژیم های عربی در این نبرد نا برابر ظاهری بیطرف به خود گرفتند و ابراز بیطرفی کردند اما در واقع خود را همراه رژیم صهیونیستی می دانستند، زیرا ایستادگی یا پیروزی مقاومت اسلامی، در مقابل اسرائیل برای آن ها شکست محسوب می شد. اما ملت ها بی طرف نبودند. آن ها خود را در جبهه مقاومت می دانستند. سال ها طعم تلخ شکست ارتش های رژیم های عرب از ارتش رژیم صهیونیستی و احساس حقارت ناشی از آن، آنان را در شرایطی قرار داده بود که با همه وجود خواستار پیروزی مقاومت بودند. پیروزی مقاومت را پیروزی خود و شکست مقاومت شکست خود می دانستند.

ملت های عرب سال ها کرامت خود را پایمال رژیم صهیونیستی دیده بودند. ارتش اسرائیل سه میلیونی، ارتش های اعراب ??? میلیونی را چند بار شکست خفتبارانه ای داده بودند. نتایج نکبت بار جنگ ???? (معروف به نکبه) و جنگ ???? معروف به نکسه، همچون داغ ننگی بر پیشانی و بر قلب ملت های عرب باقی مانده بود، و عقده ای شده بود که خودآگاه و ناخودآگاه در وجود آنان می جوشید و دنبال فرصتی برای جبران آن بودند و مقاومت اسلامی این فرصت را به آن ها داد.

سکوت و احیانا همکاری رژیم ها با اسرائیل، کینه تاریخی آن ها به سمت این رژیم ها سوق داد و آن ها را به سمت فعال سازی شکاف ها و نقطه انفجار سوق داد. از سوی دیگر سقوط شاه در ایران، سقوط صدام در عراق، شکست های متوالی رژیم صهیونیستی و سقوط اسطوره هایی همانند ارتش شکست ناپذیر و هیبت و هیمنه امریکا و اسرائیل به ملت ها نشان داد که تغییر در نظام ها، امری شدنی است و خواستن توانستن است. تنها یک جرقه مورد نیاز بود تا انبار خشم ملت ها را منفجر و کاخ های استبداد و دیکتاتوری را ویران سازد. و این انفجار در نقطه ای دور دست در تونس رخ داد و عملا پایه های نظام های عربی را به لرزه در آورد.

اما از سوی دیگر حمایت بیدریغ ایران از مقاومت اسلامی در طی یک فرآیند طولانی و به صورت مکرر، در افکار عمومی جهان اسلام و جهان عرب پیوندی ناگسستنی میان ایران اسلامی و بیداری اسلامی و مقاومت اسلامی بوجود آورد به نحوی که همه انقلابات ناشی از بیداری اسلامی را به ایران اسلامی متصل کرد و پیش از همه و بیش از همه کشورهای غربی و قدرت های استعماری این ارتباط را درک کردند و در صدد بر آمدند تا با قدرت آن را پنهان کنند و جلوی این ارتباط را بگیرند و مانع ارتباط گیری رهبران این انقلاب ها با ایران شوند، این در حالی است که نخبگان و ملت ها بشدت به ارتباط با ایران تمایل دارند.

در حال حاضر این کشمکش پنهان (کشمکش بر سر نزدیکی یا دوری از ایران) میان افکار عمومی ملت ها با قدرت های غربی و دولت های وابسته عربی وجود دارد و نتیجه آن، به فرایند تحولات داخلی کشورهای انقلابی از جمله روند انتخابات در آن ها مرتبط است.

 

 مطالب مرتبطفرصتی که دارد تهدید می شود!
نقش نخبگان در هدایت «بیداری اسلامی»
انقلاب های عربی؛ ناکامی دوباره یا تحول فراگیر
طرح تجزیه؛ راهکار مقابله با جهان اسلام
برچسب هابیداری اسلامی, مقاومت اسلامی, گرایش ایدئولوژیک
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
مطالبات شیطان بزرگ در سوریه مطالبات شیطان بزرگ در سوریه
مخالفان داخلی دولت سوریه در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم می شوند
تهدیدهای پیش روی بیداری اسلامی تهدیدهای پیش روی بیداری اسلامی
بیداری اسلامی وانقلابیون با چه موانعی مواجه هستند
وعده صادق وعده صادق
فریاد اعتراض ملت ها در گوش ابر قدرتها، پیکره غرب را به لرزه انداخته
این قرن، قرن اسلام است این قرن، قرن اسلام است
در طول عمرمان این ضرب المثل ایرانی را بارها شنیده ایم که...
ظهور قدرتمند اسلام در آمریکای لاتین ظهور قدرتمند اسلام در آمریکای لاتین
هجده درصد مسلمانان، عرب و بقیه مسلمان ها در کشورهای دیگری پراکنده اند
انقلاب‌هایی با شعار الله اکبر انقلاب‌هایی با شعار الله اکبر
با سقوط قذافی، تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وارد مرحله جدیدی شد
غرب در جاده اسلام ستیزی غرب در جاده اسلام ستیزی
بررسی کارنامه کشورهای غربی در ماه های اخیر
توطئه علیه جهان اسلام توطئه علیه جهان اسلام
قدرت های جدید ضد غرب منافع آنها را در معرض تهدید قرار داده اند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما