شبکه تلویزیونی اینترنتی لبیک |خانه|--|درباره ما|--|ارتباط با ما|


پنج شنبه 2 اسفند 1397  


  نسخه چاپی


اعاده روح عزت مسلمیندومین كار بزرگ امام، اعاده روح عزت به مسلمین بود
 

اولین كار بزرگ او احیای اسلام بود» به حقیقت می‎توان گفت كه امام راحل (ره) احیا كننده اسلام ناب محمدی ـ صلّی الله علیه و آله ـ‌ و متمایز كننده آن از اسلام جمود و تحجر از یك سو و اسلام آمریكایی از سوی دیگر بود. امام راحل (ره) بیش از دویست سال فعالیت دستگاههای استعماری و استبدادی برای محو دین و یا تحریف آن در اندیشه مسلمانان و حذف آن در اجتماع مسلمین را خنثی كرد و یكبار دیگر اسلام ناب مبارزه جو و سازش ناپذیر محمدی ـ صلّی الله علیه و آله ـ را در قالب یك انقلاب اسلامی عظیم و همه گیر و یك حكومت اسلامی برخاسته از دین مبین اسلام و تعالیم نجات بخش آن به جهانیان عرضه كرد.
حركت عظیم امام خمینی (ره) و موجی كه او در دریای سیاست ایجاد كرد، نه تنها یك بار دیگر نقش اسلام را در حیات سیاسی و اجتماعی ملت زنده كرد،‌بلكه به روند رو به افول دخالت دیانت در سیاست در تمام دنیا پایان داد و مهر باطل بر تفكر آنانی زد كه دین را در موزه‎های تاریخ جستجو و مطالعه می‎كردند و از پایان یافتن نقش و دوره ادیان در زندگی انسان‎‎ها سخن می‎گفتند.
امام راحل (ره) یكبار دیگر سیاست ـ این عضو شریف بدن اسلام ـ را به اسلام بازگرداند و از این ابزار توانمند، برای اجرای اسلام و سعادت حقیقی بشر بهره برد.
اعاده روح عزت مسلمین
دومین كار بزرگ امام، اعاده روح عزت به مسلمین بود. اعتماد امام بر خدا و تكیه او بر تعالیم اسلام و استغنای او از حمایت شرق و غرب و اتكایی كه به وعده‎های الهی داشت. به همراه جانبازی و فداكاری او در راه اسلام و بی‎محابا و نترس بودن او در برابر دشمن، روح عزت فراموش شده مسلمانان را یكبار دیگر زنده كرد. فریاد او و حكم او در مبارزه با اهانت سلمان رشدی مرتد به پیامبر اسلام، عزت سركوب شده مسلمانان در طول سده‎های اخیر را یكبار دیگر زنده كرد. افتخار او به اسلام و اعتمادی كه به آیین نجات بخش داشت، یكبار دیگر كاری كرد كه مسلمانان در جای جای دنیا احساس عزت كنند و به مسلمانی خود ببالند.
ایجاد احساس درك امت اسلامی
سومین كار بزرگ او این بود كه به مسلمان‎ها، احساس درك امت اسلامی داد. با پیدایش مفهوم غربی دولت و كشور و تقسیم كشورهای جهان بر اساس مرزهای جغرافیایی در غرب، استعمارگران امت اسلام را به كشورهایی كوچك تقسیم كردند؛ مرزهای كشورهای افغانستان، آذربایجان، عراق،‌كویت، مصر، اردن، سوریه،‌لبنان، فلسطین اشغالی، تركیه و بسیاری از دیگر كشورهای امروزی، ساخته و پرداخته ابرقدرت‎های استعمارگر ـ خصوصاً انگلستان ـ است كه این تقسیم نیز بر مبنای منافع آنها شكل گرفته است. تقسیم مسلمانان به كشورهای گوناگون و تحمیل قوانین دولت ـ كشورهای متفاوت بر آن از سوی ابرقدرت‎های استعمارگر و حكام دست نشانده، نه تنها روحیه وحدت میان جهان اسلام را دچار آسیب بیشتر نمود، بلكه این احساس را در میان مسلمانان كه به یك امت واحد و یگانه تعلق دارند و سرنوشت هر بخش از این امت حتی اگر امروز تحت عنوان دولت ـ ملتی دیگر تقسیم بندی شده باشد، به همه آنها مرتبط است، از میان برد. به همین طریق بود كه جدا كردن بخش‎های عزیزی از سرزمین اسلامی، مانند فلسطین به سادگی صورت گرفت و باعث قیام همه مسلمانان و شكست دشمن صهیونیستی نشد.
امام راحل (ره) با تمسك به اسلام ناب محمدی ـ صلّی الله علیه و آله ـ یكبار دیگر این روح را در میان مسلمانان زنده كرد كه آنها به یك كل تفكیك ناپذیر و یك امت واحده تعلق دارند و سرنوشت هر بخش از جهان گسترده اسلام مورد اهتمام و توجه همه مسلمانان است.
از بین بردن رژیمی پلید و وابسته
از میان بردن یكی از مرتعج ترین، پلیدترین و وابسته‎ترین رژیم‎های منطقه و جهان، چهارمین كار بزرگ امام بود. حكومت شاهنشاهی، خصوصاً سلسله فاسد و دست نشانده پهلوی از چند جهت دچار فساد و انحطاط بود. این حكومت جعلی و دست ساز انگلیسی‎ها در ایران، نه تنها از ابتدا با دسیسه بیگانگان بر سر كار آمده بود، بلكه در طول بیش از نیم قرن حكومت پهلوی اول و دوم، بیگانگان ـ ابتدا انگلیسی‎ها و بعد آمریكایی‎ها ـ حاكم اصلی بر مقدرات كشور بود، و همه منابع كشور در جهت منافع آنان تاراج می‎شد. فساد اخلاقی، وابستگی سیاسی به بیگانگان، فساد اقتصادی، عناد و مبارزه حكومت پهلوی با دین و ارزش‎های مذهبی و بومی، همه و همه گوشه‎ای از دنائت و پلیدی رژیم شاه را تشكیل می‎داد كه امام خمینی (ره) با قیام نجات بخش خود به سلطه شیطانی آنان پایان داد.
سرنگون كردن این رژیم طاغوتی، آن هم در شرایطی كه ابرقدرت‎های جهان و در رأس آنها آمریكای جنایتكار با تمام توان در صدد حمایت و حفظ پایه‎های پوسیده آن بود، كار بزرگ و اعجاب انگیزی بود كه چشم تحلیلگران كوتاه بین و مادی اندیش آن روز، غیر ممكن دانسته می‎شد.
ایجاد حكومتی برمبنای اسلام
كار پنجم او، ایجاد حكومتی بر مبنای اسلام بود. ایجاد یك حكومت دینی مبتنی بر اندیشه‎ها و احكام اسلامی در حالی از سوی حضرت امام (ره) صورت گرفت كه بسیاری از متفكران علوم اجتماعی، حرف از حذف همیشگی دین از زندگی اجتماعی انسان‎ می‎زدند و آماده بودند تا پایان عصر دین‎داری بشر را به خیال واهی و تفكر كوتاه خود اعلام دارند.
ایجاد نهضت جهانی اسلام
كار ششم او، ایجاد نهضت اسلامی در عالم بود. ظهور یك انقلاب عظیم اسلامی و تشكیل حكومتی دینی به رهبری روحانیت، منجر به ایجاد یك نهضت اسلامی و گرایش مجدد به اسلام در همه ‌سرزمین‎های اسلامی گردید.
مسلمانان كه پیش از آن با خود باختگی هر چه تمام‎تر،‌راهی برای تمسك به دین در دنیای جدید نمی‎دیدند، اكنون با الگوگیری از آن امام فرزانه و دلگرم شدن به امكان نجات بخشی اسلام، به نهضت اسلامی روی آوردند، بروز حركت‎های اسلام گرا، نهضت‎های ضد غرب و ضد استكبار، نهضت‎های آزادیبخش و یا سازمان‎های متعدد اصلاح‎گری در سرزمین‎های اسلامی، پس از انقلاب اسلامی ایران، عمدتاً متأثر از این انقلاب و رهبری حضرت امام خمینی (ره) بوده است. هر چند شاید برخی از این سازمان‎ها و گروه‎ها كاملاً مورد تأیید و مقبول نباشند، اما گرایش ضد استكباری و انگیزه آزادی خواهی آنها، متأثر از قیام ملت ایران به رهبری خمینی كبیر بوده است.
احیای فقه شیعه
هفتمین كار او، نگرش جدید در فقه شیعه بود. فقاهت شیعه به عنوان یكی از قوی‎ترین و مستحكم‎ترین اندیشه‎ها و مكاتب فكری در طول قرون به دست معماران فكری و اندیشمندانی بزرگ پایه گذاری شده است كه قواعد و اصول و مبانی خود را از سر چشمه پاك و یقین آور عصمت اخذ كرده و بر مبنای اجتهاد مستمر،‌به فقه خود پایایی و استمرار همیشگی داده‎اند.
بحث آثار و اندیشه‎های فقهی امام و تحولی كه در جهت هر چه كارآمدتر نمودن فقه شیعه ایجاد نمود به جایگاهی مستقل برای بررسی نیازمند است، آنچه در این مجال اندك می‎توان بیان داشت، گستردگی دامنه فقه و گستره وسیع آن در منظر امام خمینی (ره) است. امام راحل فقه مستحكم شیعه را با نگرشی جهانی و حكومتی مورد توجه قرار داد و ابعادی از فقه را روشن كرد كه قبل از آن برای ما روشن نبود.
ابطال باورهای غلط در باب اخلاق فردی حكام
كار هشتم او، ابطال باورهای غلط در باب اخلاق فردی حكام بود. جدایی دین از سیاست كه در غرب با آشكار و همه گیر شدن افكار ماكیاول پایه‎گذاری شد و در نهایت، منجر به جدایی اخلاق حاكمان از اخلاق مردم شد، بدین طریق بود كه اخلاق فردی خاص حاكمان در نظر مردم با تكبر، اسراف، تجمل گرایی، خود رایی، نیرنگ، فریب، دورویی و بسیاری دیگر از رذایل اخلاقی عجین شد و در دنیا پذیرفته شده بود كه اخلاق و سیاست را باید از هم جدا كرد و به این اخلاق حكومتی كه لازمه سیاست پنداشته می‎شد تن در داد.
آنچه كه امام راحل انجام داد، این بود كه در عرصه حكومت، یكبار دیگر اخلاق و سیاست و دیانت و دنیاداری را با هم جمع كرد، او نشان داد كه یك حاكم قدرتمند می‎تواند ساده زیست، بی تكبر،‌صادق،‌زاهد و در یك كلام الگویی بارز از سالكان راه انبیاء‌باشد. امام این باور غلط در مورد اخلاق حكومتی را عوض كرد و نشان داد كه رهبر محبوب و معشوق یك ملت و دیگر مسلمانان عالم، می‎تواند زندگی زاهدانه‎ای داشته باشد و به جای كاخ‎های مجلل در حسینیه‎ای از دیداركنندگان پذیرایی كند و با لباس و زبان و اخلاق انبیا با مردم برخورد كند.مطالب مرتبطانقلاب اسلامی و تاثیرات آن بر جهان اسلام
روشنفكری كور دینی
دین و حركت در چارچوب حلال و حرام الهی معیار اعتدال
برچسب هاتاریخ, تاریخ معاصر, اسلامی
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
خروج از سلطه و اراده بیگانه، خروج از سلطه و اراده بیگانه،
استقلال و آزادی از محوری ترین شعارها و خواسته های ملت مسلمان ایران
هویت اجتماعی در انقلاب اسلامی هویت اجتماعی در انقلاب اسلامی
هویت اجتماعی در كلی ترین مفهوم آن به خودآگاهی یك شخص در رابطه با دیگری اشاره دارد
شعار نه شرقی و نه غربی شعار نه شرقی و نه غربی
القای این تفكر نقش بالایی در ایراد ضربه به خودباوری
سقوط نظام استبدادی، طرد نفوذ استعمار، سقوط نظام استبدادی، طرد نفوذ استعمار،
لكن شدت حب و بغضهای موافقان و مخالفان و غوغای طبیعی انقلاب و جنگ
مهم ترین ملاكها در ارزیابی انقلاب اسلامی مهم ترین ملاكها در ارزیابی انقلاب اسلامی
سنجش نتایج و آثار انقلاب اسلامی با اهداف و امكانات به طور همزمان
مساجد و انقلاب اسلامی مساجد و انقلاب اسلامی
حكومت پهلوی با كنترل و مراقبت چند جانبه‌ی خود نتوانست مانع كارآیی مسجد گردد،
اعاده روح عزت مسلمین اعاده روح عزت مسلمین
دومین كار بزرگ امام، اعاده روح عزت به مسلمین بود
پیوند و بیعت مردم با امام خمینی ـ قدس سره پیوند و بیعت مردم با امام خمینی ـ قدس سره
در عصر حاضر به روشنی مشاهده كردیم پیوند مقدس مردم با امام خمینی
انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی
انقلاب اسلامی یكی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم
انقلاب 57،عرصه حضور دوباره زنان انقلاب 57،عرصه حضور دوباره زنان
زنان همانند روزهای انقلاب باز به فعالیت خود ادامه دادند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما