نسخه چاپی


احكام استجابی 6آیا طواف در عمره مفرده استحبابى، حكمِ طواف واجب را دارد كه باید نماز آن خلف مقام باشد
 

 190  س ـ آیا طواف در عمره مفرده استحبابى، حكمِ طواف واجب را دارد كه باید نماز آن خلف مقام باشد یا حكم طواف استحبابى را دارد و در هر جاى مسجد الحرام مى?توا??نماز آن را خواند???/p>

ج ـ حكم طواف واجب را دارد و باید نماز آن، خلف مقام باشد.(1)

 191  س ـ انجام عمره مفرده در ماه?ها??حج، پیش از عمره تمتع جایز است یا خیر???و در این مسأله فرقى بین صَرُوره و غیر صروره هست یا نه???/p>

ج ـ مانع ندارد و فرق نمى?كن??(2)

 192  س ـ تأخیر عمره مفرده در حج اِفراد، تا چه وقتى بلا عذر جایز است???/p>

ج ـ باید مبادرت نماید عرفاً على?الأحو??و تأخیر نشود.(3)

 193  س ـ زنى كه احتمال مى?ده??خون حیض ببیند و نتواند داخل مسجد الحرام شود، آیا مى?توان??براى عمره مفرده مستحبى مُحرم شود و اگر خون دید براى طواف و نماز نایب بگیرد وهمچنین مریض اگر احتمال مى?ده??نتواند اعمال عمره مفرده را انجام دهد???/p>

ج ـ اشكال ندارد و چنانچه وظیفه او نایب گرفتن شد عمل به وظیفه نماید.

 194  س ـ همچنانكه عمره مفرده را قبل از عمره تمتع ولو با كمتر از فاصله شدن یك ماه تجویز فرموده?اید??آیا بعد از عمره تمتع هم با كمتر از یك ماه فاصله تجویز مى?فرمایی??یا باید رجاءاً انجام شود???/p>

ج ـ به?قص??رجاء انجام شود.(4)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . آیة الله نورى: خلف مقام لازم نیست هرچند در صورت امكان اولى است.

2 . آیة الله سیستانى: و احوط آن است كه این دو عمره در یك ماه قمرى نباشد.

آیة الله صافى، آیة الله گلپایگانى: براى كسى كه نایب در حج بلدى نباشد و برخودش حج واجب نشده یا حج واجب خود را انجام داده اشكال ندارد.(آداب و احكام حج، ص?92، مسأله 1014).

3 . آیة الله تبریزى: گرچه اقوى عدم وجوب مبادرت است.

آیة الله سیستانى: وجوب آن فورى است، مانند وجوب حج.

4 . آیة الله اراكى، آیة الله نورى: بین عمره تمتّع و عمره مفرده فاصله لازم نیست; چه قبل باشد چه بعد و فاصله ده روز بین دو عمره مفرده معتبر است.

آیة الله بهجت، آیة الله تبریزى: به حاشیه مسأله 173 مراجعه شود.

آیة الله خامنه?ا?? بنابر احتیاط واجب بین عمره تمتّع و حج، عمره مفرده انجام ندهد، لیكن بعد از اتمام حج مانع ندارد و قصد رجاء لازم نیست.

آیة الله خویى: بعد از فراغ از اعمال حج مانع ندارد و قصد رجا لازم نیست. (مناسك، مسأله 137).

آیة الله سیستانى: انجام عمره مفرده بین عمره تمتع و اعمال حج، موجب بطلان عمره
تمتع است و پس از اعمال حج?ه??اگر در همان ماه ذى حجه عمره تمتع به?ج??آورد،
استحباب عمره مفرده به نیت همان كسى كه عمره تمتع براى او به?ج??آورده شده اشكال
دارد.

آیة الله صافى: اگر هر دو را براى خود انجام مى?دهد??در عمره مفرده قصد رجاء نماید.

آیة الله صانعى: قصد رجاء لازم نیست هر چند بیرون رفتن از مكه بعد از عمره تمتّع و قبل از انجام حج خلاف احتیاط مستحب است.

آیة الله فاضل: در فرض مزبور، فاصله و قصد رجا لازم نیست امّا بین عمره تمتّع و حجّ تمتّع نمى?توان??عمره مفرده انجام??دهد.

آیة الله گلپایگانى: قصد رجاء لازم نیست.برچسب هادین شناسی, فروع دین, حج, احكام حج
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
بررسی برخی احکام مربوط به حج بررسی برخی احکام مربوط به حج
آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟
حكمت احرام حكمت احرام
نخستین گام حج یا عمره، «احرام» است. چرا احرام؟و چرا از میقاتى معیّن؟
حكمت طواف حكمت طواف
هدف،الزام كامل و انضباط دقیق و هماهنگى بااراده تشریع خداونداست
احرام، در مسجد شجره احرام، در مسجد شجره
در كاروان ها، نشانه هاى كوچ و زمزمه هاى رفتن آشكار مى شود
حج استجابی 7 حج استجابی 7
كسانى كه از هند و پاكستان به عربستان مى آیندو در مكه معظمه مقیم مى شوند
احكام استجابی 6 احكام استجابی 6
آیا طواف در عمره مفرده استحبابى، حكمِ طواف واجب را دارد كه باید نماز آن خلف مقام باشد
حج استجابی 5 حج استجابی 5
اگر فاصله بین دو عمره كمتر از یك ماه باشد،
حج استجابی 4 حج استجابی 4
ماندن به منى، شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سیزدهم براى بعضى از اشخاص.
حج استجابی 3 حج استجابی 3
یكى «عمره تمتّع»، و دیگرى «حجّ تمتّع» و عمره تمتع مقدم است بر حج.
حج استجابی 2 حج استجابی 2
كیفیت افعال حجّ اِفراد; از احرام و وقوفین و اعمال منى و اعمال مكه، عین كیفیّت حجّ تمتع است

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما