نسخه چاپی


عزّت دختر به اخلاق او و رفتار و شخصیّت خود اوستمهریّه و جهیزیّه‌ی زیاد، هیچ دختری را خوشبخت نمی‌كند
 

جهیزیّه برای دختر مایه‌ی عزّت نیست. عزّت دختر به اخلاق او و رفتار و شخصیّت خود اوست. بعضی از خانواده‌های عروس، خودشان را اذیّت می‌كنند و به زحمت می‌اندازند و اگر پول هم ندارند به زحمت پول تهیّه می‌كنند. اگر پول دارند خرج زیادی می‌كنند، برای اینكه یك جهیزیّه مفصّل پر زرق و برقی را مثلاً در  اختیار دخترشان بگذارند.

مهریّه و جهیزیّه‌ی زیاد، هیچ دختری را خوشبخت نمی‌كند و هیچ خانواده‌ای را به آن آرامش و سكون و اعتماد لازم نمی‌رساند. اینها زوایای زندگی است. زیادی برای زندگی است و جز درد سر و اسباب زحمت و اسباب مشكل فایده‌ای ندارد.

مبادا بروید پول قرض كنید، جهیزیّه درست كنید. مبادا خودتان را به زحمت بیاندازید. مبادا خانواده‌تان را به زحمت بیندازید.مبادا خیال كنید كه دخترتان اگر جهیزیّه اش كمتر از دختر همسایه و قوم و خویش بود، این سرشكستگی است. نه این سرشكستگی نیست.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برگرفته از سایت "دفتر حفظ و نشر آثار آیت الله العظمی خامنه ای"