نسخه چاپی


واقعه غدیر در کتب اهل سنتمعرفی اسناد غدیر خم در کتب اهل سنت
 

 منابع و اسناد واقعه غدیر یا بخش هایی از آن در کتب اهل سنت

    * با توجه به اینکه در تمامی منابع معتبر شیعه واقعه غدیر به طور کامل همراه با وقایع قبل و اتفاقات بعد از آن ذکر شده است از ذکر منابع شیعه در زمینه سند واقعه غدیر خودداری کرده و صرفا منابع اهل سنت را ذکر کردیم.
    * برای جستجوی بیشتر می توانید به کتاب" الغدیر" علامه امینی مراجعه کنید.

   1. اخبار اصفهان: ج1ص107و235.ج2ص227.
   2. اخبارالدول وآثارالاول:ص102.
   3. أربعین الهروی:ص12.
   4. أرجح المطالب:ص36و56 و58 و67 و203 و338 و339 و389 و581-545 و681 .
   5. الارشاد: ص420.
   6. أسباب النزول:ص135.
   7. أسد الغابه:ج1ص308و367.ج2ص233.ج3ص92و93و274و307و321.ج4ص28.ج5ص6و205و208.
   8. الامامه و السیاسه:ج1 ص109.
   9. أنساب الاشراف:ج1 ص156.
  10. البدایه و النهایه:ج5 ص208-213و227و228-ج7ص338و344-349.
  11. بلاغات النساء:ص72.
  12. تاریخ بغداد:ج8ص290-ج7ص377-ج12ص343-ج14ص236.
  13. التاریخ الکبیر:ج1ص375-ج2قسم2ص194.
  14. تاریخ الخلفاء:ص114و158و179.
  15. تفسیر الثعلبی:ص78و104و181و235.
  16. تفسیر الطبری:ج3ص428.
  17. تفسیر فخر الرازی:ج3ص636.
  18. التمهید(باقلانی):ص171.
  19. الجمع بین الصحاح:ص458.
  20. حیاه الصحابه:ج2ص769.
  21. حلیه الاولیاء:ج5ص26و363-ج6ص294.
  22. الخصائص:ص4و49و51.
  23. خصائص النسائی:ص21و40و86و88و93و94و95و100و104و124.
  24. الخصائص(السیوطی):ص18.
  25. الخطط والآثار(مقریزی):ص220.
  26. الدر المنثور:ج2ص259و298.
  27. دول الاسلام(ذهبی):ج1ص20.
  28. ذخائرالعقبی:ص67و68.
  29. روضات الجنات(زمجی):ص158.
  30. سر العالمین(غزالی):ص16.
  31. سنن الترمذی:ج5ص591 .
  32. سنن ابن ماجه:ج1 ص43.
  33. سنن النسائی:ج5 ص45.
  34. سنن المصطفی صلی الله علیه و آله:ج1ص45.
  35. السیره النبویه(زینی):ج3 ص3.
  36. شرح نهج البلاغه(ابن أبی الحدید):ج1ص317و362-ج2ص288-ج3ص208-ج4ص221-ج9ص217.
  37. الشرف الموبد(نبهانی):ص58و113.
  38. شواهد التنزیل:ج1ص158و190.
  39. صحیح الترمذی:ج1ص32-ج2ص298-ج5ص633.
  40. صحیح مسلم:ج4ص1873.
  41. الصواعق المحرقه:ص25و26و73و74.
  42. طبقات ابن سعد:ج3ص335.
  43. العقد الفرید:ج5ص317.
  44. عمده الاخبار:ص191.
  45. الفصول المهمه:ص23و24و25و27و74.
  46. الفضائل(ابن حنبل):ج1ص45و59و77و111-ج2ص560و563و569و592و599-ج3ص27و35.
  47. فضائل الصحابه:ج2ص610و682.
  48. الکفایه:ص151.
  49. کفایه الطالب:ص13و17و58 و62 و153و285و286.
  50. کنز العمال:ج1ص48-ج6ص397-405-ج8ص60-ج12ص210-ج15ص209.
  51. الکوکب الدری:ج1ص39.
  52. مجمع الفوائد:ج9ص103-108و163.
  53. مختلف الحدیث(ابن قتیبه):ص52و276.
  54. مروج الذهب:ج2ص11.
  55. مستدرک الحاکم:ج3ص109و110و118و371و631.
  56. مسند ابن حنبل:ج1ص84و119و180-ج4ص241و281و368و370و372-ج5ص347و366و370و419-494-ج6ص476.
  57. مسند الطیالسی:ص111.
  58. مصابیح السنه:ج2ص202و275.
  59. معارج النبوه:ج1ص329.
  60. المعارف(ابن قتیبه):ص58.
  61. معالم الایمان(دباغ):ج2ص299.
  62. المعتصرمن المختصر:ج2ص301و332.
  63. معجم البلدان:ج2ص389.
  64. المعجم الصغیر:ج1ص64و71.
  65. المعجم الکبیر(طبرانی):ج1ص149و157و390-ج5ص196.
  66. مقاصد الطالب:ص11.
  67. مقتل الحسینعلیه السلام(خوارزمی):ص47.
  68. مقصد الراغب:ص39.
  69. المنار:ج1ص463.
  70. مناقب الائمه(باقلانی):ص98.
  71. المناقب(ابن جوزی):ص29.
  72. المناقب(ابن مغازلی):ص16و18و20و22و23و24و25و224و229.
  73. المناقب(عبدالله شافعی):ص106و107و122.
  74. منتخب کنز العمال:ج5ص30و32و51.
  75. المواقف:ج2ص611.
  76. موده القربی:ص50.
  77. نزهه الناظرین:ص39.
  78. النهایه(ابن الأثیر):ج4ص346.
  79. نهایه العقول:ص199.
  80. الوفیات(ابن خلکان):ج1ص60-ج2ص223.
  81. ینابیع الموده:ص29-40و53-55و81و120و129و134و154و155و179-187و206و234و284.
  82. الاصابه:ج1ص372و550-ج2ص257و382و408و509-ج3ص512-ج4ص80.
  83. الاستیعاب:ج2ص460.
  84. أشعه اللمعات فی شرح المشکاه:ج4ص89و665و676.
  85. تفریح الأحباب:ص31و32و307و319و367.
  86. التمهید و البیان(أشعری):ص237.
  87. الفتوح(ابن الأعثم):ج3ص121.
  88. التمهید البیان(أشعری):ص237.
  89. ثمار القلوب(ثعالبی):ص511.
  90. الأعتقاد(بیهقی):ص182.
  91. تاریخ دمشق:ج1ص370-ج2ص5و85و345-ج5ص321.
  92. الجمع بین الصحاح:ص458.
  93. الشفاء(قاضی عیاض):ج2ص41.
  94. أسنی المطالب:ص4و221.
  95. انسان العیون:ج3ص274.
  96. الأنوار المحمدیه:ص251.
  97. بلوغ الأمانی:ج1ص213.
  98. البیان والتعریف:ج2ص36.
  99. التاج الجامع:ج3ص296.
 100. تجهیز الجیش:ص135و292.
 101. ذخائرالعقبی:ص67و68.
 102. الحاوی للفتاوی:ج1ص79و122.
 103. الریاض النضره:ج2ص169و170و217و244و348.
 104. السیره الحلبیه:ج3ص274و283و369.
 105. شرح المقاصد:ج2ص219.
 106. فرائد السمطین:ج1ص56و64و65و67و68و69و72و75و76و77.
 107. العثمانیه:ص145.
 108. مرقاه المفاتیح:ج1ص349-ج11ص341و349.
 109. مصابیح السنه:ج2ص202و275.
 110. المورود فی شرح سنن أبی داود:ج1ص214.

 برچسب هادین شناسی, امیر المومنین, غدیر
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
خطابه‌های قبل از غدیر خطابه‌های قبل از غدیر
اولین خطابه حضرت رسول در منا بود
عید خلافت و ولایت عید خلافت و ولایت
یکی از اعیاد مهم بعد از قربان و فطر
اعلان رسمی ولایت امام (ع) اعلان رسمی ولایت امام (ع)
برای شما صاحب اختیار و امامی قرار داده
متن كامل خطبه غدیر متن كامل خطبه غدیر
در تاریخچه كتاب‌هاى اسلامى، اولین بار در نقل خطبه غدیر

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما