نسخه چاپی


كفارات شكار در مناسك حجبراى كشتن و شكار هر یك از حیوانات صحرایى در شریعت مطهره كفاره اى معین شده است
 

براى كشتن و شكار هر یك از حیوانات صحرایى در شریعت مطهره كفاره اى معین شده است كه در مسائل ذیل بیان خواهد شد .
مسأله ?0? : در كشتن شتر مرغ ، یك شتر ، و در كشتن گاو وحشى ، یك گاو ، و همچنین در كشتن خر وحشى بنابر احوط ، و در كشتن آهو و خرگوش ، یك گوسفند ، و همچنین در كشتن روباه بنابر احتیاط یك گوسفند كفاره هست .
مسأله ?0? : كسى كه شكارى كرد چنانچه كفاره آن شتر باشد و قیمت آن را نداشته باشد باید شصت مسكین را اطعام نماید ، براى هر مسكین یك مد ، كه گفته مى شود : تقریباً سه ربع كیلو است ( ??0 گرم ) ، و اگر این را هم نتواند باید هیجده روز روزه بگیرد ، و اگر كفاره گاو باشد و قیمت آن را هم نتواند نه روز روزه بگیرد ، و اگر كفاره گوشند باشد و قیمت آن را نداشته باشد باید ده مسكین را اطعام نماید ، و اگر متمكن نباشد باید سه روز روزه بگیرد .
مسأله ?0? : كفاره كشتن قطاة ( یعنى سنگخوار ) و كبك و دراج و مانند آن ، یك بره است كه از شیر گرفته شده و علفخوار باشد ، و كفاره بره است كه از شیر گرفته شده و علفخوار باشد ، و كفاره شكار گنجشك و قبره ( یعنى چكاوك ) وصعوه ( یعنى سنگانه ) بنابر اظهر یك مد از طعام است ، یعنى گندم یا جو یا نان و مانند اینها ، و مقدار مد در مسأله قبل بیان شد ، و كفاره كشتن غیر آنچه كه ذكر شد از پرندگان ، مثل كبوتر و مانند آن یك گوسفند است ، و كفاره كشتن جوجه آن یك بره یا بزغاله است ، و حكم تخم آن در صورتى كه در آن جوجه اى كه حركت كند باشد حكم جوجه آن است ، و در صورتى كه حركت نكند یك درهم باید كفاره بدهد ، و همچنین بنابر احوط اگر جوجه اى در آن نباشد ، و كفاره كشتن یك ملخ یك دانه خرما یا یك مشت دست از طعام است ، و دوّمى افضل است ، و در صورتى كه بیش از یك ملخ بكشد به تعدادى كه كشته باید كفاره را تكرار كند ، مگر اینكه مقدارى كه كشته از نظر عرف زیاد باشد كه در این صورت باید یك گوسفند كفاره بدهد .
مسأله ??0 : كشتن موش صحرایى و خار پشت و سوسمار ، یك بزغاله كفاره دارد ، و كشتن عظایه ( یعنى مارمولك ) یك مشت از طعام كفاره دارد .
مسأله ??? : كفاره كشتن عمدى زنبور دادن مقدارى طعام است ، و در صورتى كه كشتن بجهت دفع اذیت باشد كفاره ندارد .
مسأله ??? : اگر محرم در بیرون حرم شكار كند ، كفاره هر حیوانى را بر حسب مورد و بر طبق آنچه كه بیان كردیم باید بدهد ، و اگر كفاره اى براى آن بیان نشده است ، باید معادل قیمت فعلى آن در بازار را بدهد ، و اگر غیر محرم در حرم شكار كند ، باید قیمت را بدهد ، مگر در شیر كه بنابر اظهر كفاره آن یك قوچ است ، و اگر محرم در حرم شكار كند ، پس باید هم كفاره محرم در خارج حرم و هم كفاره غیر محرم در حرم را بدهد .
مسأله ??? : در راهى كه ملخ زیاد است ، بایستى محرم را خود را كج كند كه آن را نكشد ، و اگر نتواند این كار را بكند ، در این صورت كشتن آن اشكالى ندارد .
مسأله ??? : اگر عده اى كه محرمند در كشتن شكارى شركت كردند ، بر هر یك كفاره مستقلى واجب است .
مسأله ??? : كفاره خوردن شكار مانند كفاره خود شكار است ، پس اگر محرم شكارى كرد و آنرا خورد ، دو كفاره باید بدهد ، یكى براى شكار و دیگرى براى خوردن آن .
مسأله ??? : اگر كسى كه محرم نیست شكار همراه داشته باشد و داخل حرم شود ، باید او را رها كند ، و چنانچه رهایش نكرد تا مرد باید كفاره بدهد ، و اگر كسى احرام ببندد در حالى كه شكار همراه داشته باشد ، حرام است آن را نگهدارد ، در تمام صورتهاى مسأله كه بیان آنها در مسأله ( ?0? ) گذشت ، و چنانچه رهایش نكرد تا مرد باید كفاره بدهد ، و بنابر احتیاط اگرچه مردنش قبل از ورودش به حرم باشد باید كفاره بدهد .
مسأله ??? : وجوب كفاره در كشتن شكار و خوردنش فرقى ندارد بین اینكه از روى عمد یا سهو یا ندانستن باشد .
مسأله ??? : در شكار مكرر كفاره نیز مكرر مى شود ، و خواه شكار از روى خطا و اشتباه یا فراموشى یا اظطرار و ناچارى باشد ، و یا جهل ندانستنى كه صاحب آن معذور باشد ، و همچنین است در صورت عمد اگر شكار در حرم و شكار كننده غیر محرم باشد ، یا شكار كننده محرم به احرامهاى متعدد باشد ، مانند اینكه یك شكار در احرام عمره تمتع و شكار دیگرى در احرام حج و شكار سوّمى در احرام عمره مفرده نموده باشد ، و اما اگر شكار عمداًَ از محرم به یك احرام مكرر شد ، پس از بار اول دیگر كفاره واجب نخواهد شد ، بلكه از كسانى است كه خداوند متعال در باره آنها فرموده است : ( و من عاد فینتقم الله منه ) . یعنى : و آنكه بازگشت كرد خداوند از او انتقام خواهد گرفت .برچسب هادین شناسی, فروع دین, حج, احكام حج
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
بررسی برخی احکام مربوط به حج بررسی برخی احکام مربوط به حج
آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟
حكمت احرام حكمت احرام
نخستین گام حج یا عمره، «احرام» است. چرا احرام؟و چرا از میقاتى معیّن؟
حكمت طواف حكمت طواف
هدف،الزام كامل و انضباط دقیق و هماهنگى بااراده تشریع خداونداست
احرام، در مسجد شجره احرام، در مسجد شجره
در كاروان ها، نشانه هاى كوچ و زمزمه هاى رفتن آشكار مى شود
حج استجابی 7 حج استجابی 7
كسانى كه از هند و پاكستان به عربستان مى آیندو در مكه معظمه مقیم مى شوند
احكام استجابی 6 احكام استجابی 6
آیا طواف در عمره مفرده استحبابى، حكمِ طواف واجب را دارد كه باید نماز آن خلف مقام باشد
حج استجابی 5 حج استجابی 5
اگر فاصله بین دو عمره كمتر از یك ماه باشد،
حج استجابی 4 حج استجابی 4
ماندن به منى، شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سیزدهم براى بعضى از اشخاص.
حج استجابی 3 حج استجابی 3
یكى «عمره تمتّع»، و دیگرى «حجّ تمتّع» و عمره تمتع مقدم است بر حج.
حج استجابی 2 حج استجابی 2
كیفیت افعال حجّ اِفراد; از احرام و وقوفین و اعمال منى و اعمال مكه، عین كیفیّت حجّ تمتع است

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما