نسخه چاپی


احكام حج آیت الله سیستانیحج: زیارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده‏اند
 

مسأله 1993 ـ حج: زیارت كردن خانه خدا و انجام اعمالى است كه دستور داده‏اند در آنجا بجا آورده شود. و در تمام عمر بر كسى كه این شرایط را دارا باشد، یك مرتبه واجب مى‏شود:

اول: آنكه بالغ باشد.

دوم: آنكه عاقل و آزاد باشد.

سوم: بواسطه رفتن به حج مجبور نشود كه كار حرامى را كه ترك آن از حج مهمتر است انجام دهد، یا عمل واجبى را كه از حج مهمتر است ترك نماید، ولى اگر در این حال به حج برود گر چه گناه كرده اما حجش صحیح است.

چهارم: آنكه مستطیع باشد، و مستطیع بودن به چند چیزاست:

اول: آنكه توشه راه و همچنین مركب سوارى ـ در صورت احتیاج به آن ـ یا مالى كه بتواند با آن مال آنها را تهیه كند، داشته باشد.

دوم: سلامت مزاج و توانائى آن را داشته باشد كه بدون مشقت زیاد بتواند مكه رود، و حج را بجا آورد. و این شرط در وجوب مباشرت حج معتبر است و كسى كه توانایى مالى دارد ولى قدرت بدنى مباشرت ندارد یا مباشرت براى او حرجى است و امید بهبودى ندارد باید نایب بگیرد.

سوم: در راه مانعى از رفتن نباشد، و اگر راه بسته باشد یا انسان بترسد كه در راه جان یا عرض او از بین برود یا مال او را ببرند، حج بر او واجب نیست. ولى اگر از راه دیگرى بتواند برود اگر چه دورتر باشد، باید از آن راه برود، مگر آنكه آن راه آنقدر دورتر و غیر معمولى باشد كه بگویند راه حج بسته است.

چهارم: تمكن از سایر جهات داشته باشد كه به قدر بجا آوردن اعمال حج وقت داشته باشد.

پنجم: مخارج كسانى را كه خرجىِ آنان بر او واجب است مثل زن و بچه، یا ترك انفاق بر آنان براى او حرجى است، داشته باشد.

ششم: بعد از برگشتن، كسب یا زراعت یا عایدى ملك یا راه دیگرى براى معاش خود داشته باشد، یعنى اینطور نباشد كه بواسطه مخارج حج پس از برگشتن مجبور شود به زحمت زندگى كند.

مسأله 1994 ـ كسى كه بدون خانه ملكى در حرج واقع مى‏شود، وقتى حج بر او واجب است كه پول خانه را هم داشته باشد.

مسأله 1995 ـ زنى كه مى‏تواند مكه برود، اگر بعد از برگشتن از خودش مال نداشته باشد و شوهرش هم مثلاً فقیر باشد و خرجىِ او را ندهد و ناچار شود كه به سختى زندگى كند، حج بر او واجب نیست.

مسأله 1996 ـ اگر كسى توشه راه و مركب سوارى نداشته باشد و دیگرى به او بگوید: حج برو و من خرج تو و عیال تو را در موقعى كه در سفر حج هستى مى‏دهم، در صورتى كه اطمینان داشته باشد كه خرج او را مى‏دهد، حج بر او واجب مى‏شود.

مسأله 1997 ـ اگر مخارج رفت و برگشت و مصارف عیال كسى را در مدتى كه مكه مى‏رود و برمى‏گردد، به او ببخشند براى اینكه حج كند، حج بر او واجب مى‏شود، اگر چه قرض داشته باشد و در موقع برگشتن هم مالى كه بتواند با آن زندگى كند نداشته باشد. ولى اگر طورى باشد كه روزهاى سفر حج روزهاى كسب و كارش باشد بطورى كه اگر حج رود نتواند قرض خود را در موقعش ادا نماید، یا آنكه نتواند مخارج زندگانیش را در بقیه سال تأمین نماید، حج بر او واجب نیست.

مسأله 1998 ـ اگر مخارج رفتن و برگشتن و مخارج عیال كسى را در مدتى كه مكه مى‏رود و برمى‏گردد به او بدهند و بگویند: حج برو، ولى ملك او نكنند، در صورتى كه اطمینان داشته باشد كه از او پس نمى‏گیرند، حج بر او واجب مى‏شود.

مسأله 1999 ـ اگر مقدارى مال كه براى حج كافى است به كسى بدهند و با او شرط كنند كه در راه مكه به كسى كه مال را داده خدمت بنماید، حج بر او واجب نمى‏شود.

مسأله 2000 ـ اگر مقدارى مال به كسى بدهند و حج بر او واجب شود، چنانچه حج نماید هر چند بعداً مالى از خود پیدا كند، دیگر حج بر او واجب نیست.

مسأله 2001 ـ اگر براى تجارت مثلاً تا جدّه برود و مالى بدست آورد كه اگر بخواهد از آنجا به مكه رود مستطیع باشد، باید حج كند، و در صورتى كه حج نماید اگر چه بعداً مالى پیدا كند كه بتواند از وطن خود به مكه رود، دیگر حج بر او واجب نیست.

مسأله 2002 ـ اگر انسان اجیر شود كه مباشرتاً از طرف كس دیگر حج كند، چنانچه خودش نتواند برود و بخواهد دیگرى را از طرف خودش بفرستد، باید از كسى كه او را اجیر كرده اجازه بگیرد.

مسأله 2003 ـ اگر كسى كه مستطیع شده به مكه رود و در وقت معیّنى كه دستور داده اند به عرفات و مشعر الحرام نرسد، چنانچه در سالهاى بعد مستطیع نباشد، حج بر او واجب نیست، مگر آنكه از سالهاى پیش مستطیع بوده و نرفته، كه در این صورت اگر چه به زحمت باشد باید حج كند.

مسأله 2004 ـ اگر كسى كه مستطیع شده حج نكند، و بعد بواسطه پیرى یا مرض و ناتوانى، نتواند حج نماید، یا حرجى باشد و ناامید باشد از اینكه بعداً خودش حج كند، باید دیگرى را از طرف خود بفرستد، ودر صورتى كه بعداً قدرت پیدا كرد، خودش نیز حج نماید و همچنین است اگر در سال اولى كه به قدر رفتن حج مال پیدا كرده، بواسطه پیرى یا مرض یا ناتوانى نتواند حج كند وناامید از توانائى خود باشد، و در تمام این صور احتیاط مستحب آن است كه چنانچه منوب عنه مرد باشد، نائب صروره باشد، یعنى كسى باشد كه براى اولین بار به حج مى‏رود.

مسأله 2005 ـ كسى كه از طرف دیگرى براى حج اجیر شده، باید طواف نساء را نیز از طرف او بجا آورد و اگر بجا نیاورد، زن بر آن اجیر حرام مى‏شود.

مسأله 2006 ـ اگر طواف نساء را درست بجا نیاورد یا فراموش كند، چنانچه بعد از چند روز یادش بیاید و از بین راه برگردد و بجا آورد صحیح است. ولى چنانچه برگشتن برایش مشقت داشته باشد مى‏تواند نائب بگیرد.

 برچسب هادین شناسی, فروع دین, حج, احكام حج
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
بررسی برخی احکام مربوط به حج بررسی برخی احکام مربوط به حج
آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟
حكمت احرام حكمت احرام
نخستین گام حج یا عمره، «احرام» است. چرا احرام؟و چرا از میقاتى معیّن؟
حكمت طواف حكمت طواف
هدف،الزام كامل و انضباط دقیق و هماهنگى بااراده تشریع خداونداست
احرام، در مسجد شجره احرام، در مسجد شجره
در كاروان ها، نشانه هاى كوچ و زمزمه هاى رفتن آشكار مى شود
حج استجابی 7 حج استجابی 7
كسانى كه از هند و پاكستان به عربستان مى آیندو در مكه معظمه مقیم مى شوند
احكام استجابی 6 احكام استجابی 6
آیا طواف در عمره مفرده استحبابى، حكمِ طواف واجب را دارد كه باید نماز آن خلف مقام باشد
حج استجابی 5 حج استجابی 5
اگر فاصله بین دو عمره كمتر از یك ماه باشد،
حج استجابی 4 حج استجابی 4
ماندن به منى، شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سیزدهم براى بعضى از اشخاص.
حج استجابی 3 حج استجابی 3
یكى «عمره تمتّع»، و دیگرى «حجّ تمتّع» و عمره تمتع مقدم است بر حج.
حج استجابی 2 حج استجابی 2
كیفیت افعال حجّ اِفراد; از احرام و وقوفین و اعمال منى و اعمال مكه، عین كیفیّت حجّ تمتع است

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما