نسخه چاپی


حج در كلام امام خمینی (ره) 61و از مهمات در همه عبادات; اخلاص در عمل است كه اگر خدای ناخواسته
 


... به خواهران و برادان محترم كشورهای اسلامی! قبل از هر چیز این نكته را باید عرض كنم كه صورت حج، این عبادت بزرگ را كه برای انجام آن مشرف می شوید به صورتی شایسته و موافق دستور الهی انجام دهید و مسائل آن را نزد علمای اعلام با دقت فرا گیرید. مبادا خدای ناخواسته پس از انجام حج و گذشت وقت، معلوم شود كه خللی در آنها وارد شده و موجب بطلان حج گردیده و زحمت های شما هدر رفته است.
حضرات آقایان علمای محترم كوشش فرمایند كه زائران محترم را به وظایف خود آشنا نمایند تا صورت حج، مطابق شرع مطهر انجام گیرد.
و از مهمات در همه عبادات; اخلاص در عمل است كه اگر خدای ناخواسته كسی عملی را برای خودنمائی و عرضه به دیگران انجام دهد و خوبی عملش را به رخ دیگران بكشد، عمل او باطل است.
و حجاج محترم مواظب باشند كه رضای غیر خداوند را در اعمال خود شركت ندهند و جهات معنوی حج بسیار است.
و مهم آن است كه حاج بداند كه كجا می رود و دعوت چه كسی را اجابت می كند و میهمان كیست و آداب این میهمانی چیست، و بداند هر خودخواهی و خودبینی با خداخواهی مخالف است و با هجرت الی الله مباین و موجب نقض معنویت حج است. و اگر همین یك جهت عرفانی و معنوی برای انسان دست دهد و لبیك، به راستی مقرون به ندای حق تعالی تحقق حقیقی یابد، انسان در همه میدان های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حتی نظامی پیروز می شود و برای چنین میدان های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و حتی نظامی پیروز می شود و برای چنین انسانی، شكست مفهومی ندارد. و خداوند تعالی شمه ای از این سیر معنوی و هجرت الهی را نصیب همه ما فرماید.1
1 - پیام امام خمینی (ره) به زائران بیت الله الحرام در ت??ریخ 25/5/1364 ه.ش.