کد خبر : 13432 تاریخ انتشار : 1397/03/23 نسخه چاپی


حج در كلام امام خمینی (ره)

حج بعنوان یك از اركان اصلی اسلام است كه باید فسفه واقعی آن شناخته و تبیین شود و محور تفاهم و تحكیم برادری و همبستگی میان مسلمانان قرار گیرد.
حج یكی از اركان اصلی اسلام است كه التزام به همه آداب، شرایط و احكام فردی و اجتماعی آن می تواند منافع فراوانی برای مسلمین داشته باشد. حضرت امام خمینی (رض) كه احیاكننده حج ابراهیمی است در رابطه با تبیین حج ابراهیمی، بزرگ ترین مساله در عرصه حج را غریب و مهجور ماندن، حج از جهات معنوی به ویژه بعد سیاسی و اجتماعی می داند و می فرماید: بزرگ ترین درد جوامع اسلامی این است كه هنوز فلسفه واقعی بسیاری از احكام الهی را درك نكرده اند و حج با آن همه راز و عظمتی كه دارد، هنوز به صورت یك عبادت خشك و یك حركت بی حاصل و بی ثمر باقی مانده است. مسلماً حج بی روح و بی تحرك و قیام، حج بی برائت و بی وحدت و حجی كه از آن هدم كفر و شرك برنیاید حج نیست. جملات زیراز بیانات رهبر كبیر انقلاب اسلامی در موضوع حج استخراج شده است:

- حج تنظیم و تمرین ، و تشكل این زندگی توحیدی است. حج عرصه نمایش ، و آیینه سنجش استعدادها و توان مادی ومعنوی مسلمانان است .

- یكی از مهمات فلسفه حج ، ایجاد تفاهم و تحكیم برادری بین مسلمین است.

- بیتی كه برای قیام تاسیس شده است، آن هم قیام للناس، پس باید برای همین مقصد بزرگ در آن اجتماع نمود.

- این بیت معظم ، برای ناس و قیام ناس بنا شده است .

- همه مسلمانان باید در تجدید حیات حج و قرآن كریم ، و بازگرداندن این دو ، به صحنه های زندگی شان كوشش كنند .

- حج بی روح و تحرك و قیام ، حج بی برائت ، حج بی وحدت ، و حجی كه از آن هدم كفر و شرك بر نیاید ، حج نیست .

- ان شاءالله ، ما نخواهیم گذاشت از كعبه و حج ، این منبر بزرگی كه بر بلندای بام انسانیت باید صدای مظلومان را به همه عالم منعكس سازد ، و آوای توحید را طنین اندازد ، صدای سازش با آمریكا و شوروی و كفر و شرك نواخته شود .

- در مكه مكرمه بتها را بشكنیم ، و شیاطین را كه در راس آنها شیطان بزرگ است ، در عقبات رمی كنیم و طرد نماییم ، تا حج خلیل الله ، حبیب الله و ولی الله ،مهدی عزیز را به جا آورده باشیم.

- این پدر توحید و بت شكن جهان ، به ما و همه انسانها آموخت كه قربانی در راه خدا، پیش از آن كه جنبه توحیدی وعبادی داشته باشد ، جنبه های سیاسی و ارزشهای اجتماعی دارد.

- ای گویندگان ! نویسندگان ! در اجتماعات بزرگ، عرفات و مشعر و منا ، مكه معظمه ومدینه منوره ، مسائل اجتماعی و سیاسی مناطق خود را به گوش برادران ایمانی برسانید ، و از هم طلب نصرت كنید .

- مسلمین اگر حج را پیدا كنند ، آن سیاستی كه در حج به كار رفته است از طرف اسلام ، همان را پیدا كنند كافی است برای این كه استقلال خودشان را پیدا كنند .

- اعلان برائت از مشركان ، از اركان توحیدی و واجبات سیاسی حج است كه باید در ایام حج به صورت تظاهرات و راهپیمایی ، با صلابت و شكوه هر چه بیشتر و بهتر برگزار شود .

- فریاد برائت از مشركان ، مخصوص به زمان خاص نیست ، این دستور است و جاوید .

- حج از آن روزی كه تولد پیدا كرده ، اهمیت بُعد سیاسی اش كمتر از بعد عبادی اش نیست.