نسخه چاپی


فضایل چهارگانه حج در احادیث

همان طور که گروهی از احادیث، کسانی را که با داشتن استطاعت و امکانات در انجام این فریضه الهی مسامحه می کنند مورد انتقاد قرار می دهد، گروه دیگری، از آثار نیک و پاداش ها و فضیلت های عمل به این وظیفه سخن می گویند. مفاد و مضمون آنها این است که افرادی که برای انجام حج رهسپار مکه شده و توفیق انجام آن را یافته اند به این چند فضیلت نایل می شوند:

1- گناهان آنها آمرزیده شده و مانند روزی که از مادر متولد شده اند، پاکیزه می شوند.

2-بهشت بر آنها واجب می شود.

3- آنها چون گذشته های خود را اصلاح کرده اند، پس از بازگشت اعمال خود را از سر بگیرند.

4- خانواده و اموال آنها در کنف عنایت خداوند محفوظ است.

توقیر و احترام به جاآورندگان حج

بسیار شایسته و مستحب است که مسلمانان به ویژه آشنایان، مسافر حج را با تکریم بدرقه کنند و در موقع مراجعت از حج نیز با توقیر و احترام از آنان استقبال کنند که حضرت امام باقر (علیه السلام) فرمودند: در توقیر و احترام کسانی که اعمال حج یا عمره را انجام داده اند، بکوشید.

حضرت امام سجاد (علیه السلام ) می فرمودند: ای کسانی که به حج رهسپار نشده اید، به افرادی که به حج مشرف شده اند بشارت بدهید و با آنها مصافحه کنید و آنان را مورد تعظیم و تکریم قرار بدهید تا در اجر و ثواب با آنها شریک باشید.

حضرت رسول اکرم (صلی ا... علیه وآله وسلم ) درباره کسانی که از مکه بازگشته بودند با این عبارات دعا می کردند: خداوند اعمال تو را قبول بفرماید و عوض آنچه را که خرج کردی به تو عنایت کند و گناهانت را بیامرزد.