نسخه چاپی


مسجد كوثرسوره كوثر در این مسجد بر رسول خدا(ص) نازل شد.
 

مسجد كوثر

مسجد كوثر یكى دیگر از مساجد منا بوده و گفته اند كه سوره كوثر در این مسجد بر رسول خدا(صلى الله علیه وآله) نازل شد. این مسجد با ساختمان پُلْ هایى كه در اطراف منا برپا شده، از میان رفته است.