نسخه چاپی


حج استجابی 3یكى «عمره تمتّع»، و دیگرى «حجّ تمتّع» و عمره تمتع مقدم است بر حج.
 

صورت حج تمتّع اجمالاًبدان كه حج تمتع مركب است از دو عمل: یكى «عمره تمتّع»، و دیگرى «حجّ تمتّع» و عمره تمتع مقدم است بر حج.

و عمره تمتع مركب است از پنج جزء:

اول ـ احرام.

دوم ـ طواف كعبه.

سوم ـ نماز طواف.

چهارم ـ سعى بین كوه صفا و مروه.

پنجم ـ تقصیر; یعنى گرفتن قدرى از مو یا ناخن.(1)

و چون محرم از این اعمال فارغ شد، آنچه بر او بهواسطه احرام بستن حرام شده بود حلال?مى?شود.(2)

و حج تمتع مركب است از سیزده عمل:

اول ـ احرام بستن در مكه.

دوم ـ وقوف به عرفات.

سوم ـ وقوف به مشعر الحرام.

چهارم ـ انداختن سنگریزه به جمره عقبه در منى.

پنجم ـ قربانى در منى.

ششم ـ تراشیدن سر یا تقصیر كردن در منى.

هفتم ـ طواف زیارت در مكه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . آیة الله سیستانى، آیة الله مكارم: احتیاط آن است كه تنها به گرفتن ناخن قناعت نكند.

2 . آیة الله تبریزى، آیة الله خویى: به?ج??تراشیدن سر، و امّا سر تراشیدن تفصیلى دارد كه از این قرار است: هرگاه عمره تمتع در ماه شوال به?ج??آورده شود، سر?تراشید??تا سى روز از عید فطر گذشته جایز است و امّا بعد از آن احتیاط این است كه سر تراشیده نشود و چنانچه تراشیده شد و از روى علم و عمد بود، احتیاط این است كه یك گوسفند كفاره داده شود.

آیة الله صافى، آیة الله گلپایگانى: ولى تراشیدن سر جایز نیست و اگر سر بتراشد باید یك گوسفند كفّاره بدهد، بنابر احتیاط، هر چند جاهل یا ناسى باشد.برچسب هادین شناسی, فروع دین, حج, احكام حج
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
بررسی برخی احکام مربوط به حج بررسی برخی احکام مربوط به حج
آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟
حكمت احرام حكمت احرام
نخستین گام حج یا عمره، «احرام» است. چرا احرام؟و چرا از میقاتى معیّن؟
حكمت طواف حكمت طواف
هدف،الزام كامل و انضباط دقیق و هماهنگى بااراده تشریع خداونداست
احرام، در مسجد شجره احرام، در مسجد شجره
در كاروان ها، نشانه هاى كوچ و زمزمه هاى رفتن آشكار مى شود
حج استجابی 7 حج استجابی 7
كسانى كه از هند و پاكستان به عربستان مى آیندو در مكه معظمه مقیم مى شوند
احكام استجابی 6 احكام استجابی 6
آیا طواف در عمره مفرده استحبابى، حكمِ طواف واجب را دارد كه باید نماز آن خلف مقام باشد
حج استجابی 5 حج استجابی 5
اگر فاصله بین دو عمره كمتر از یك ماه باشد،
حج استجابی 4 حج استجابی 4
ماندن به منى، شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سیزدهم براى بعضى از اشخاص.
حج استجابی 3 حج استجابی 3
یكى «عمره تمتّع»، و دیگرى «حجّ تمتّع» و عمره تمتع مقدم است بر حج.
حج استجابی 2 حج استجابی 2
كیفیت افعال حجّ اِفراد; از احرام و وقوفین و اعمال منى و اعمال مكه، عین كیفیّت حجّ تمتع است

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما