نسخه چاپی


مسجد مُغَیسلهمغیسله یا مَغْسله نام محلى بوده در مدینه
 

مسجد مُغَیسله

مغیسله یا مَغْسله نام محلى بوده در مدینه كه در اصل قبرستان و غسّال خانه بوده و با تبدیل شدن آن به نخلستان، آثار قبرستان از میان رفته است. مسجد این ناحیه به نام

«مغیسله»، «مغسله» و «بنى دینار» شناخته مى شود و همه این اسامى براى یك مسجد است. این مسجد در پشت مقرّ قدیمى جوازات، در منطقه عنبریه بوده و از داخل كوچه ها به آن راه داشته است.

محمد الیاس عبدالغنى نوشته است: در حال حاضر دو مسجد در منطقه مغیسله هست; مسجد نخست، مسجدى است بزرگ كه روى مكان بلندى قرار گرفته و حدود 27 پله با سطح زمین فاصله دارد. این مسجد دو درِ غربى و شمالى دارد و در كنار در شمالى آن مسجدى با نام مسجد المالحه وجود دارد. در قبله این مسجد، مسجد كوچك دیگرى هست كه در تابلوى وزارت اوقاف، نام آن مسجد المغیسله آمده است. وى مى افزاید كه مسجد بنى دینار باید همین مسجد كوچك باشد.

ابن شبّه به نقل از عبدالله بن عتبه آورده است كه: «اِنَّ النَّبىّ(صلى الله علیه وآله) كانَ كَثِیراً مّا یُصلِّی فِی مَسْجِدِ بَنِی دِینار الَّذِی عِنْدَ الْغَسّالِین».