نسخه چاپی


مراحل هفتگانه زندگى انساننخست زمانى كه خاك بود ممكن است منظور از خاك در اینجا خاكى باشد
 

 

در آیات فوق براى تشریح مساله رستاخیز و امكان آن ، حركت انسان را در یك مسیر هفت مرحله‏اى تشریح كرده است:

تفسیر نمونه ج : 14ص :23

نخست زمانى كه خاك بود ممكن است منظور از خاك در اینجا خاكى باشد كه آدم از آن آفریده شد ، و نیز امكان دارد اشاره به این باشد كه همه انسانها قطع نظر از این نیز از خاكند ، چرا كه تمام مواد غذائى كه نطفه را تشكیل مى‏دهد و سپس مواد تغذیهكننده آن همه از خاك گرفته مى‏شوند.

البته بدون شك قسمت قابل توجهى از بدن انسان را آب و قسمتى را اكسیژن و كربن تشكیل مى‏دهند كه از خاك گرفته نشده ولى از آنجا كه ستون اصلى تمام اعضاى بدن را موادى كه از خاك گرفته شده تشكیل مى‏دهد این تعبیر كاملا صحیح است كه انسان از خاك است.

مرحله دوم مرحله نطفه است ، خاك این موجود ساده و پیش پا افتاده و خالى از حس و حركت و حیات تبدیل به نطفه مى‏شود ، نطفه‏اى كه از موجودات زنده ذره بینى اسرارانگیزى تشكیل یافته كه در مرد اسپر و در زن اوول نامیده مى‏شود ، این موجودات ذره بینى شناور به قدرى كوچكند كه در نطفه یك مرد ممكن است میلیونها اسپر وجود داشته باشد ! .

جالب اینكه انسان بعد از تولد معمولا یك حركت آرام و تدریجى را كه بیشتر شكل تكامل كمى دارد تعقیب مى‏كند ، در حالى كه حركت او در محیط رحم همراه با جهشهاى سریع و دگرگون كننده كیفى است.

تحولات پى در پى و شگفت‏انگیز جنین در عالم رحم ، به همان اندازه عجیب است كه فى المثل سنجاق كوچك ساده‏اى با گذشت چند ماه تبدیل به یك هواپیما گردد!.

امروز جنین‏شناسى به صورت یك علم گسترده در آمده ، و دانشمندان این علم موفق شده‏اند جنین را در مراحل مختلف مورد بررسى قرار داده ، پرده از روى اسرار شگرف این پدیده اسرار آمیز جهان هستى بردارند و عجائب بسیارى در باره آن ارائه دهند .

تفسیر نمونه ج : 14ص :24

در مرحله سوم نطفه به مرحله علقه مى‏رسد و سلولهاى آن همچون یك دانه توت بدون شكل ( به صورت یك قطعه خون بسته ) در كنار هم قرار مى‏گیرند كه آن را در زبان علمى مورولا مى‏نامند.

بعد از گذشتن مدت كوتاهى حفره تقسیم كه سر آغاز تقسیم نواحى جنین است پیدا مى‏شود ( و جنین را در این مرحله به لاستولا مى‏نامند).

در مرحله چهارم كم كم جنین شكل یك قطعه گوشت جویده شده به خود مى‏گیرد بى آنكه اعضاى مختلف بدن در آن مشخص باشد .

اما ناگهان در پوسته جنین تغییراتى پیدا مى‏شود ، و شكل آن متناسب با كارى كه باید انجام دهد تغییر مى‏یابد و اعضاى بدن كم كم ظاهر مى‏شود ، اما جنینهائى كه از این مرحله نگذرند و همچنان به صورت سابق و یا ناقص بمانند ساقط مى‏شوند و از رده خارج مى‏گردند ، جمله مخلقة و غیر مخلقة ممكن است اشاره به این مرحله باشد یعنى كامل الخلقه و غیر كامل الخلقه.

جالب اینكه قرآن مجید بعد از ذكر این چهار مرحله جمله لنبین لكم را آورده است ، اشاره به اینكه این دگرگونیهاى سریع و شگفت‏انگیز كه سبب مى‏شود یك قطره كوچك آب به یك انسان كامل تبدیل گردد ، دلیل روشنى است بر قدرت خداوند بر همه چیز .

سپس به مراحل سه گانه پنجم و ششم و هفتم جنین كه بعد از تولد صورت مى‏گیرد یعنى طفولیت و بلوغ و پیرى اشاره كرده است.

تفسیر نمونه ج : 14ص :25

این نكته نیز لازم به یاد آورى است كه تولد انسان از خاك به صورت یك موجود زنده خود یك جهش بزرگ است ، و مراحل گوناگون جنین همه جهشهاى پى در پى محسوب مى‏شوند ، و نیز تولد انسان از مادر خود جهش بسیار مهمى است ، و مراحل بلوغ و كهولت نیز جهش محسوب مى‏شوند .

تعبیر قرآن در آیه بالا از قیامت به بعث گویا اشاره به همین مفهوم جهش باشد كه در رستاخیز نیز صورت مى‏گیرد.

به این نكته نیز باید توجه كرد كه سخن گفتن قرآن از این مراحل مختلف جنین ، در آن روز كه نه علم جنین‏شناسى به وجود آمده بود و نه مردم اطلاع قابل ملاحظه‏اى در باره دوران جنینى انسان داشتند ، خود گواه زنده‏اى است بر اینكه این كتاب بزرگ از جهان وحى و ماوراء طبیعت سرچشمه مى‏گیرد.

2 -معاد جسمانى

بدون شك هر جا قرآن سخن از بازگشت انسانها و رستاخیز به میان آورده منظور بازگشت این انسان با روح و جسم در آن جهان است ، و آنها كه معاد را منحصر به جنبه روحانى آن كرده‏اند و تنها قائل به بقاى ارواحند بهیچوجه آیات قرآن را مورد بررسى قرار نداده‏اند ، مثلا روشن است كه آیاتى همچون آیه فوق با صراحت سخن از معاد جسمانى مى‏گوید و گر نه معاد روحانى چه شباهتى به دوران جنینى و زنده شدن زمینهاى مرده به وسیله نمو گیاهان دارد ؟ مخصوصا آخرین جمله آیات مورد بحث كه به صورت نتیجه نهائى آمده به وضوح این مطلب را ثابت مى‏كند آنجا كه مى‏گوید : و ان الله یبعث من فى القبور و خداوند كسانى را كه در قبرها هستند برمى‏انگیزاند چرا كه قبر جایگاه جسم است نه روح .

تفسیر نمونه ج : 14ص :26

اصولا تمام تعجب مشركان از همین مساله بوده است كه چگونه انسانى كه تبدیل به خاك شد بار دیگر به زندگى باز مى‏گردد ، و الا مساله بقاى روح نه تنها چیز عجیبى نبوده بلكه مورد قبول اقوام جاهلى نیز بوده است ( دقت كنید).

3 -ارذل العمر چیست ؟

ارذل از ماده رذل به معنى چیز پست و نامطلوب است ، و منظور از ارذل العمر نا مطلوبترین دورانهاى عمر انسان مى‏باشد كه به نهایت پیرى مى‏رسد ، و به گفته قرآن علوم و دانشهاى خود را به كلى فراموش مى‏كند ، و درست همانند یك كودك مى‏شود ، از نظر معلومات همچون كودك است ، از نظر تدبیر امور شبیه كودك است ، از چیز جزئى همانند یك كودك ناراحت مى‏شود و با امر مختصرى خوشحال و راضى مى‏گردد ، ظرفیت و حوصله خود را از دست مى‏دهد ، و گاه حركات او كودكانه مى‏شود .

با این تفاوت كه مردم از كودك انتظارى ندارند و از او دارند ، بعلاوه در مورد كودكان این امیدوارى هست كه با رشد و نمو جسم و روحشان همه این حالات بر طرف مى‏گردد اما در مورد پیران فرتوت و كهنسال چنین امیدى وجود ندارد و با این تفاوت كه یك كودك چیزى نداشته كه از دست بدهد اما این پیر كهنسال همه سرمایه‏هاى حیاتى خود را از دست داده .

روى این جهات حال پیران سالخورده در مقایسه با حال كودكان بسیار رقت‏بارتر و ناگوارتر است.

در بعضى از روایات ارذل العمر به سن یكصدسالگى به بالا تفسیر شده است.

و این ممكن است ناظر به نوع افراد باشد و گر نه كسانى هستند كه در سنین پائینتر از یكصدسالگى به این مرحله مى‏رسند همانگونه كه اشخاصى یافت مى‏شوند

تفسیر نمونه ج : 14ص :27

كه در سنین بالاتر از صد نیز كاملا هوشیار و آگاهند.

مخصوصا در علماء و دانشمندان بزرگ كه دائما به مباحث علمى اشتغال دارند كمتر دیده مى‏شود كه چنین وضعى دست دهد ، و در هر حال باید در مورد این بخش از عمر به خدا پناه بریم ، ضمنا یاد آورى این سالها كافى است كه ما را از غرور و غفلت بیرون آورد كه در آغاز چه بودیم و اكنون چه هستیم و در آینده چه خواهیم شد ؟ !

تفسیر نمونه ج : 14ص :28

وَ مِنَ النَّاسِ مَن یجَدِلُ فى اللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَ لا هُدًى وَ لا كِتَبٍ مُّنِیرٍ(8) ثَانىَ عِطفِهِ لِیُضِلَّ عَن سبِیلِ اللَّهِلَهُ فى الدُّنْیَا خِزْىٌوَ نُذِیقُهُ یَوْمَ الْقِیَمَةِ عَذَاب الحَْرِیقِ‏(9)ذَلِك بِمَا قَدَّمَت یَدَاك وَ أَنَّ اللَّهَ لَیْس بِظلَّمٍ لِّلْعَبِیدِ(10)

ترجمه:

8 -و گروهى از مردم در باره خدا بدون هیچ دانش و بدون هیچ هدایت و كتاب روشنى به مجادله برمى‏خیزند.

9 -آنها با تكبر و بى اعتنائى ( نسبت به سخنان الهى ) مى‏خواهند مردم را از راه خدا گمراه سازند ، براى آنها در دنیا رسوائى است ، و در قیامت عذاب سوزنده به آنها مى‏چشانیم.

10 -(و به او مى‏گوئیم ) این نتیجه چیزى است كه دستهایت از پیش براى تو فرستاده است ! و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمى‏برچسب هادین شناسی, فروع دین, حج, حج در كلام وحی
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
معناى كلمه هدى و فرق آن با هدیه معناى كلمه هدى و فرق آن با هدیه
پیش كش كردن چیزى از نعمتها به كسى و یا به محلى ، به منظور تقرب جستن
«استلام حجر» «استلام حجر»
و سوگند به شاهد و مشهود.
همه موجودات جهان در پیشگاه او سجده مى‏كنند همه موجودات جهان در پیشگاه او سجده مى‏كنند
پیامبر (صلى‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏) را مخاطب ساخته مى‏گوید
آنها كه بر لب پرتگاه كفرند آنها كه بر لب پرتگاه كفرند
دو گروه در میان بود گروه پیروان گمراه ، و رهبران گمراه كننده
آیات 196 تا 203 بقره (مربوط به حج) آیات 196 تا 203 بقره (مربوط به حج)
اولئك لهم نصیب مما كسبوا و اذكروا اللّه و اللّه سریع الحساب
دلائل معاددر عالم جنین و گیاهان دلائل معاددر عالم جنین و گیاهان
حقیقت قرآن مى‏خواهد صحنه‏هاى معاد را كه مردم در همین زندگى دنیا با آن سر و كار دارند
حج در كلام نهج البلاغه حج در كلام نهج البلاغه
کعبه به عنوان مرکز توحید، قبله جهانیان، و حج به عنوان بی نظیرترین تجلّی
باز هم مجادله به باطل باز هم مجادله به باطل
گروهى از مردم كسانى هستند كه در باره خدا بدون هیچ علم و دانش و هدایت
اسرار حج اسرار حج
عبادت، فلسفه آفرینش انسان است
پیروان شیطان! پیروان شیطان!
وحشت عمومى مردم به هنگام وقوع زلزله قیامت بود در آیات مورد بحث حال گروهى از بیخبران را منعكس مى‏كند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما