نسخه چاپی


نگاهی به اهمیت و تاریخچه ی خلاقیتبه اعتقاد ارسطو ، نبوغ همراه با دیوانگی است و بدون آن معنایی ندارد او دیوانگی را یک روح نازله از سوی خدا می دانست
 

تاریخچه :
در گذشته خلاقیت را با نبوغ مترادف می پنداشتند . یونانیان واژه ای به نام شیطان را پذیرفته بودند که به صورت روح نگهبان در روح انسان حلول می کرده و آنها را صاحب توانایی هایی خارق العاده می ساخته .

به اعتقاد ارسطو ، نبوغ همراه با دیوانگی است و بدون آن معنایی ندارد او دیوانگی را یک روح نازله از سوی خدا می دانست . 
 تفکر مترادف بودن خلاقیت با نبوغ تا رنسانس ادامه داشت . در این دوران بود که مردم دریافتند که ایده های خلاق از فراسوی ذهنشان نمی آید بلکه زائیده ی فرایند فکری آنان است . 

چیستی خلاقیت :
در فرهنگ لغات خلاقیت به معنای ارائه ی یک فکر ،رفتار یا محصولی نو و یگانه است . یا به عبارتی دیگر خلاقیت یعنی ارائه ی چیزی نو . 
 خلاقیت از دیدگاه روانشناسی به عنوان یک فرایند روانی بیان می شود . فرایندی که به حل کردن ، ایده پروری ، مفهوم سازی ،ارائه ی اشکال هندسی و علمی یا تولیدات صنعتی می انجامد . 
 با این حال تعاریف متعددی برای خلاقیت در بیان های محیطی ، شخصیتی ، شناختی ، تولیدی بیان می شود و نظریه پردازان از زوایای مختلف به بررسی آن پرداخته اند والبته هر یک تعریف خاص خود را نیز ارائه کرده اند .

تفاوت خلاقیت با تیزهوشی :
در اینجا باید بدانیم که خلاقیت چیزی فراتر از تیزهوشی است . هرچند بسیار این واژگان در کنار هم عنوان می شوند . در واقع باید گفت خلاقیت به هوش وابسته است اما این بدان معنی نیست که افراد هوشمند ضرورتاً خلاقند . 
 آنچه مهم است این است که بدانیم خلاقیت با درجه های متفاوت در همه ی انسان ها وجود دارد و حتی باید دانست که فرایند حل مسئله نیزکه به یک جواب واحد میرسد تمام خلاقیت نیست . 
 جانسون لیر حل مسئله را با خلاقیت متمایز می داند و بیان می کند که حل مسئله در چهارچوب و فرمول است در حالی که خلاقیت از قید وبند فرمول رهاست . حل مسئله به جوابی مشخص می رسد و بدنبال چیزی نو و بدیع نیست در حالی که در فرایند خلاقیت به تولیدی ابتکاری می رسیم .

اهمیت خلاقیت :
زندگی بدون خلاقیت مشکل و طاقت فرسااست . راحتی امروز ما مدیون ایده های ناب و کارآمدی است که به پیشرفت و بهبودی شرایط زندگی انجامیده است . خلاقیت ؛ فرد و دنیای پیش روی او را متحول می کند و بدان رنگی نو میزند .خلاقیت در آدمی از کودک گرفته تا بزرگسال وجود دارد ، با او متولد می شود و رشد میکند . والبته باید برای آن نیز برنامه ریزی کرد تا پرورش یابد و به بار بنشیند .

فراگیر بودن خلاقیت :
باید بدانیم خلاقیت چیزی خاص و متفاوت برای هر کار و عملی نیست . در واقع خلاقیتی که یک معلم ، یک نویسنده ، یک خیاط و حتی یک طراح صنعتی از آن سود می برد یک کلیت واحد دارد و تنها درجه ی بروز و ظهور آن و نیاز استفاده اش متفاوت است . 

موئلفه های خلاقیت :
برای خلاقیت موئلفه های شناختی ، انگیزشی ، و شخصیتی قائل شده اند که هر یک شامل موارد متعددی می شود . به عنوان مثال اگر بخواهیم موئلفه های شناختی را برشماریم ، باید به ذهن ،سیالیت، انعطاف پذیری ، ابتکار ، بسط دادن ، ترکیب کردن و تخیل اشاره بکنیم که همه ی این موارد در کنار هم به ایجاد اندیشه ای ابتکاری می انجامد و در کنار موئلفه های انگیزشی و شخصیتی کامل و کارآمد می گردد.

خلاقیت برای همه :
خلاقیت همچون رشد جسمانی دارای تحول سنی است که با رشد فیزیولوژیکی مغز در اواخر دبیرستان به مرحله ی تکامل خود می رسد ولی متوقف نمی شود و طبق تحقیقات انجام شده میانسالی را به عنوان حد غایی تحول خلاقیت ذکر کرده اند . امروزه صاحب نظران و محققین همه معتقدند که خلاقیت مهارتی عام است و اگر در برخی دیده نمی شود بدان علت است که فرصت بروز پیدا نکرده است .تحقیقات نشان داده است که خلاقیت نه فقط برای تیز هوشان بلکه حتی در کند آموزان و عقب ماندگان ذهنی نیز مشاهده می شود . شاید عجیب باشد ولی باید اشاره کرد که خلاقیت از جنسیت ،ملیت ، تحصیلات ، سن ، زبان ، پول و امکانات چندان تاثیر نمی گیرد بلکه به واسطه ی این عوامل در طول زمان و مکان سرعت می گیرد. 

طبقه بندی خلاقیت :
در یک طبقه بندی کلی خلاقیت در دو سطح انسانی و مکانیکی قابل بحث است . در سطح انسانی ، خلاقیت موجب شکوفایی و رشد شخصیتی فرد گشته و به سلامت عاطفی و فکری او می انجامد و در سطح مکانیکی بر تنوع و تازگی محیط مکانیکی پیرامون انسانها تمرکز دارد . دراین سطح فن آوری و ایجاد اشیاء و امکانات نو و بهینه که البته به دور از نگاه طراحان نیست، مورد توجه است .
از لحاظ تئوری انواع دیگری از طبقه بندی ها توسط محققین و نظریه پردازان عنوان شده است که هر یک سعی در ایجاد نگاه ساده تری به مقوله ی خلاقیت و درک عملکرد آن بر فعالیت های انسان دارند .

نشانه های خلاقیت :
محققین این نشانه ها را به دو دسته ی شناختی و شخصیتی تقسیم کرده اند .
 نشانه های شناختی شامل: کنجکاوی ، بازی با ایده ها ، افکار غیر معمول ، خوش فکری و ادراک حسی ، آینده نگری و پیش بینی ، و سئوال و جواب می باشد . 
 نشانه های شخصیتی شامل : صداقت با خود و خود سازماندهی ، مزاح و رک گویی ، تعهد و نظم ، نوع دوستی و سادگی رفتار ، تحمل بالا و قدرت مقابله ، علایق گسترده ، میل به تغییر و پشتکار می باشد .

آسیب شناسی خلاقیت :
خلاقیت در مواجهه با برخی از عوامل بازدارنده از حرکت باز می ایستد و چه بسا در نقطه ای خاموش شود . 
 عواملی چون الگوهای فردی ، خانوادگی ، آموزشی ، اجتماعی ، هریک در صورتی که در جهت منفی قرار گیرند بر فرد خلاق موثر بوده و حرکت او را کند می کنند . 
الگوهای فردی شامل : حقارت ، اظطراب ، کمرویی ، پایبندی به عادت ها و کم آگاهی 
 الگوهای خانوادگی شامل : امکانات و فضاهای زیستی نامناسب و الگوهای عاطفی غلط
الگوهای آموزشی شامل : بی تفاوتی مربیان ، پایبندی افراطی به قوانین و مقررات، فقدان امکانات و برنامه 
 الگوهای اجتماعی شامل: تشویق به همرنگی ، موضع گیری در برابر رفتار ابتکاری ، ابهام درباره ی تعاریف خلاقیت در برنامه های کلی اجتماعی ، و گرایش به سکون . 
 ناگفته نماند که همین الگوهای یاد شده چنانچه در مسیر صحیح و مثبت قرار داشته باشند زمینه ساز خلاقیت خواهند بود .

نتیجه گیری :
خلاقیت یک نعمت است که با کمیت های متفاوت در افراد وجود دارد و صد البته نیاز به شناخته شدن و برنامه ریزی جهت پرورش هرچه بیشتر آن دارد . خلاقیت را نمی توان به قشر، رشته و تخصص خاصی نسبت داد بلکه بهتر است بگوییم هر فرد که در حرفه ی خود از خلاقیت استفاده 
می کند یک گام جلوتر خواهد بود ؛ حال چه یک طراح صنعتی باشد یا در حرفه ای دیگر به ایفای نقش بپردازد .برچسب هاخلاقیت, تاریخچه, چرایی خلاقیت
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
خلاقیت یعنی توانایی تولید ایده‌ها خلاقیت یعنی توانایی تولید ایده‌ها
خلاقیت یعنی توانایی تولید ایده‌ها و راه‌حلهای متعدد، جدید و مناسب برای حل مسائل و مشکلات
استفاده از انواع تکنیک‌های توسعه خلاقیت گروهی استفاده از انواع تکنیک‌های توسعه خلاقیت گروهی
سازمان‌ها می‌توانند از انواع تکنیک‌های توسعه خلاقیت گروهی به شکل جدی استفاده کنند.
کارآمدی نظام از منظر امام خمینی (ره) کارآمدی نظام از منظر امام خمینی (ره)
کارآمدی یکی از مفاهیم مهم و بنیادین در علوم سیاسی است
خلاقیت و تولید علم خلاقیت و تولید علم
خلاقیت عبارت از توانای تلفیق ایده ها به شیوه های منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیر معمول بین ایده های مختلف است.
تفاوت خلاقیت و نوآوری را بشناسیم تا عملکرد بهتری داشته باشیم تفاوت خلاقیت و نوآوری را بشناسیم تا عملکرد بهتری داشته باشیم
دو اصطلاح نوآوری و خلاقیت باید به طور جدا مدنظر قرار گیرند
فرآیند خلاقیت و نوآوری فرآیند خلاقیت و نوآوری
مراحل خلاقیت ممکن است به فعالیت قوه درک و خرد انسان، یا مراحل مجزا ولی به هم پیوسته تعریف شود
نگاهی به اهمیت و تاریخچه ی خلاقیت نگاهی به اهمیت و تاریخچه ی خلاقیت
به اعتقاد ارسطو ، نبوغ همراه با دیوانگی است و بدون آن معنایی ندارد او دیوانگی را یک روح نازله از سوی خدا می دانست
روش های ترغیب و پرورش خلاقیت روش های ترغیب و پرورش خلاقیت
روحیه پرسش از خود در دانش آموزان ایجاد کنیم، به گونه ای که به هر پدیده ای که می بینید، با دقت بنگرد و به طور مستمر از خود بپرسد،
خلاقیت و راه‌های پرورش آن در دانش‌آموزان(2) خلاقیت و راه‌های پرورش آن در دانش‌آموزان(2)
هوش افراد بسیار خلاق دریافتند، آنان از مردم عادی باهوش‌ترند ولی از همكاران غیر خلاق خویش درخشان‌تر نبودند
خلاقیت و راه‌های پرورش آن در دانش‌آموزان(1) خلاقیت و راه‌های پرورش آن در دانش‌آموزان(1)
خلاقیت یكی از عالی ترین و پیچیده ترین فعالیت های ذهن آدمی است كه تعلیم و تربیت باید به آن توجه كند .

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما