نسخه چاپی


احكام نزدیكی زن در مناسك حجخواه حج مستحبى باشد و همچنین است حكم زن در صورتى كه احرام بسته و عالم به حكم و راضى به این عمل وده باشد
 
مسأله ??? : نزدیكى با زن ( جماع ) از حین احرام و تا پایان اعمال عمره تمتع و عمره مفرده و در حج تا قبل از به جا آوردن نماز طواف نساء بر محرم حرام است .
مسأله ??0 : هر گاه در عمره تمتع از روى علم و عمد با زنى از جلو یا عقب نزدیكى نماید ، چنانچه پس از فارغ شدن از سعى باشد ، عمره اش فاسد نمى شود و كفاره بر او واجب مى شود ، و كفاره اش بنابر احتیاط یك شتر یا یك گاو است ، و چنانچه پیش از فارغ شدن از سعى باشد ، كفاره اش همان است كه گذشت ، و احتیاط این است كه
عمره اش را تمام كند و پس از آن حج بجا آورد ، و در سال آینده هر دو را دو باره انجام دهد .
مسأله ??? : هر گاه كسى كه احرام حج بسته قبل از وقوف در مشعر از روى علم و عمد با زن خود از جلو یا عقب نزدیكى نماید ، واجب است كفاره بدهد و حجش را به اتمام برساند و آن را در سال آینده دوباره انجام دهد ، خواه حج مستحبى باشد و همچنین است حكم زن در صورتى كه احرام بسته و عالم به حكم و راضى به این عمل وده باشد ، ولى اگر زن مجبور به این عمل بوده چیزى بر او نخواهد بود ، یعنى نه كفاره بر او واجب است و نه دو باره انجام دادن حج در سال آینده ، ولى مرد باید دو كفاره بدهد .
و كفاره این عمل یك شتر و در صورت ناتوانى یك گوسفند است ، و واجب است در این حج بین مرد و زن جدائى انداخت ، به طورى كه در هیچ جا با همدیگر جمع نشوند مگر با حضور شخص ثالثى ، تا این كه از همه اعمال حج فارغ شوند و بر گردند به همان جائى كه نزدیكى در آن صورت گرفته ، ولى اگر در برگشتن از راهى كه به محل وقوع نزدیكى منتهى نمى شود بر گردند جایز است كه با یكدیگر پایان مناسك حج خلوت كنند . همچنان كه واجب است در حجى كه باید سال دوم انجام دهند ، از حین رسیدن به آن جائى كه نزدیكى در آن صورت گرفته تا هنگام قربانى كردن در منى ، بین آن دو جدائى انداخت ، بلكه احتیاط این است كه جدائى انداختن تا فارغ شدن از همه اعمال و بازگشتن به محل وقوع نزدیكى ادامه داشته باشد .
مسأله ??? : هر گاه محرم بعد از وقوف در مشعر از روى علم و عمد با زن خود نزدیكى كند ، چنانچه بیش از طواف نساء باشد ، كفاره ایكه در مسأله قبل گذشت بر او واجب است ، ولى اعاده حج بر او واجب نیست ، و همچنین است اگر این عملش پیش از تمام شدن دور چهارم طواف نساء باشد ، و اما اگر بعد از تمام شدن آن باشد ، كفاره نیز ندارد .
مسأله ??? : كسى كه از روى علم و عمد در عمره مفرده با زن خود نزدیكى نماید ، كفاره سابق الذكر بر او واجب است ولى اگر نزدیكى او بعد از سعى باشد عمره اش فاسد نمى شود ، و اگر قبل از سعى باشد عمره اش نیز باطل مى شود ، و واجب است تا ماه آینده در مكه توقف نماید سپس به یكى از میقاتهاى پنجگانه معروف رفته و از آن جا براى اعاده عمره احرام ببندد ، و بنابر احتیاط احرام از اوّلین جاى خارج از حرم براى او كفایت نمى كند ، و احتیاط این است كه همان عمره فاسده را نیز تمام كند .
مسأله ??? : اگر شخص غیر محرم با زن خود كه در حال احرام است نزدیكى نماید ، پس اگر زن به این عمل راضى بوده ، واجب است یك شتر كفاره بدهد ، و اگر راضى نبوده و مجبور بر این عمل بوده ، چیزى بر او واجب نخواهد بود ، و بنابر احتیاط باید شوهرش كفاره را بدهد ، بلكه احوط این است كه در صورت اوّل هم شوهر غرامت كفاره واجب شده بر زن خود را بدهد ، به این معنى كه قیمت كفاره را بپردازد .
مسأله ??? : شخص محرم هر گاه از روى ندانستن یا فراموشى با زن خود نزدیكى نماید، عمره و حجش صحیح است ، و كفاره اى بر او واجب نمى شود .
و این حكم در محرماتى كه موجب كفاره است و ذیلاً بیان مى شود ، نیز جارى است به این معنى كه هر عملى كه از محرم از روى ندانستن و یا فراموشى سر بزند كفاره ندارد ، مگر در موارد ذیل :
?ـ آنكه طواف را در حج و یا عمره فراموش كند تا زمانى كه بر گردد و به وطنش و با زن خود نزدیكى كند .
?ـ آنكه مقدارى از سعى را در عمره تمتع فراموش كند و به اعتقاد اینكه تمام شده از احرام خارج شود .
?ـ كسى كه دست خود را بى جهت بر سر یا ریش خود بكشد و یك مو یا بیشتر از آن بیفتد .
?ـ آنكه كسى از روى ندانستن بدن خود را با روغنى كه بر حسب طبع خودش خوشبو یا روغنى كه آن را خوشبو كرده باشند روغنمالى كند . و تمام اینها در جاى خود ذكر خواهد شد .

برچسب هادین شناسی, فروع دین, حج, احكام حج
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
بررسی برخی احکام مربوط به حج بررسی برخی احکام مربوط به حج
آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟
حكمت احرام حكمت احرام
نخستین گام حج یا عمره، «احرام» است. چرا احرام؟و چرا از میقاتى معیّن؟
حكمت طواف حكمت طواف
هدف،الزام كامل و انضباط دقیق و هماهنگى بااراده تشریع خداونداست
احرام، در مسجد شجره احرام، در مسجد شجره
در كاروان ها، نشانه هاى كوچ و زمزمه هاى رفتن آشكار مى شود
حج استجابی 7 حج استجابی 7
كسانى كه از هند و پاكستان به عربستان مى آیندو در مكه معظمه مقیم مى شوند
احكام استجابی 6 احكام استجابی 6
آیا طواف در عمره مفرده استحبابى، حكمِ طواف واجب را دارد كه باید نماز آن خلف مقام باشد
حج استجابی 5 حج استجابی 5
اگر فاصله بین دو عمره كمتر از یك ماه باشد،
حج استجابی 4 حج استجابی 4
ماندن به منى، شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سیزدهم براى بعضى از اشخاص.
حج استجابی 3 حج استجابی 3
یكى «عمره تمتّع»، و دیگرى «حجّ تمتّع» و عمره تمتع مقدم است بر حج.
حج استجابی 2 حج استجابی 2
كیفیت افعال حجّ اِفراد; از احرام و وقوفین و اعمال منى و اعمال مكه، عین كیفیّت حجّ تمتع است

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما