نسخه چاپی


احادیثی در باب قرآنزنهار که جز به قرآن به چیز دیگری شفاء و بهبودی نجویید
 

 

درمان دردها
1- امام علی علیه السلام فرمود : زنهار که جز به قرآن به چیز دیگری شفاء و بهبودی نجویید، زیرا قرآن برای هر دردی شفاء و درمان است.
غررالحکم، ج 2، ص 314


بقای شگفتی های قرآن
2- امام علی علیه السلام فرمود : قرآن کتابی است که شگفتیهایش فانی نگردد و اسرار نهفته اش پایان نپذیرد و شبه ها جز بدان گشوده نشود.
غررالحکم، ج 2، ص 314

 


استوارترین راه هدایت
3- امام علی علیه السلام فرمود: کسی که گفتار خدا را راهنمای خویش گیرد، به استوارترین راه هدایت شود.
غررالحکم، ج 2، ص312

 


خوی زیبا
4- امام علی علیه السلام فرمود: هرگاه قرآن، تو را به سوی خوی زیبایی بخواند، تو نفس خود را به نمونه های آن وادار کن.
غررالحکم، ج 2، ص310

 


باطن ژرف قرآن
5- امام علی علیه السلام فرمود : ظاهر قرآن زیبا و باطن و درونش ژرف است.
غررالحکم، ج 2، ص 311

 


شفاعت کننده
6- امام علی علیه السلام فرمود : قرآن شفاعت کننده ایست که، شفاعتش پذیرفته است، و گوینده ای که گفتارش تصدیق شده است.
غررالحکم، ج 2، ص 311

 


بی نیازی پس از قرآن
7- امام علی علیه السلام فرمود: هیچکس را، پس از داشتن قرآن نیازی نباشد و هیچکس را پیش از قرآن ثروت و بی نیازی نباشد.
غررالحکم، ج 2، ص312

 


اهل خدا 
8- امام علی علیه السلام فرمود: اهل قرآن، اهل خدا و خاصان درگاه اویند.
غررالحکم، ج 2، ص 309

 


سفره ضیافت الهی
9- امام علی علیه السلام فرمود : قرآن، سفره ضیافت خداست، پس تا می توانید از ضیافت او فرا گیرید.
میزان الحکمه، ج 10، ص 4812

 


بزرگان امت
10- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: اشراف و بزرگان امت من، قرآن دانان و شب زنده داران هستند.
میزان الحکمه، ج 10، ص 4818

 


ثروتی برای همگان
11- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : قرآن، ثروتی است که بدون آن، توانگری و با وجود آن فقیری نباشد.
میزان الحکمه، ج 10، ص 4810

 


جایگاه همه علوم
12- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : هر که خواهان علم پیشینیان و آیندگان از اول تا به آخر دنیاست؛ در قرآن کاوش و تأمل کند.
 میزان الحکمه، ج 10، ص 4812

 


برتری قرآن بر دیگر سخنان
13- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : برتری قرآن بر دیگر سخنان، همچون برتری خدا بر خلق خود است.
میزان الحکمه، ج 10، ص 4808

 


عدم کهنگی
14- امام علی علیه السلام فرمود: قرآن هر اندازه هم تکرار شود و به گوش خورد، باز کهنه نمی شود.
میزان الحکمه، ج 10، ص 4808

 

درمان بزرگترین دردها
15- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در قرآن درمان بزرگترین دردهاست: درد کفر و نفاق و تباهی و گمراهی.
میزان الحکمه، ج 10، ص 4810

 


نیکوترین سخن
16- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: نیکوترین سخن، کتاب خداست.
میزان الحکمه، ج 10، ص 4808

 


بهار قرآن
17- امام باقر علیه السلام فرمود: برای هر چیزی بهاری است و بهار قرآن ماه رمضان است.
اصول کافی، ج 6، ص 468

 


گنجینه های قرآن
18- امام سجاد علیه السلام فرمود: آیات قرآن گنجینه هایند، پس هر زمان که گنجینه ای را گشودی، برتو سزاست که نگاه کنی در آن چیست؟
اصول کافی، ج 6، ص 414

 


خواندن قرآن
19- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : قرآن را بخوانید، زیرا خداوند دلی را که قرآن را دریافته معذب نمی کند.
نهج الفصاحه، ح 426

 


مجادله قرآن
20- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : مجادله درباره قرآن، کفر است.
نهج الفصاحه، ح 1320

 


شفابخش
21- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : قرآن، دواست.
نهج الفصاحه، ح 2108

 


غنا
22- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : قرآن، غنایی است که پس از آن فقری نیست و غنایی جز آن نیست.
نهج الفصاحه، ح 2109

 


خانه ویران
23- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:
کسی که در اندرونش چیزی از قرآن نیست، همانند خانه ای ویران است.
الحکمه، ج 10، ص 4816

 


نیکو شفیع
24- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : چه نیکو شفیعی است قرآن در روز قیامت برای کسی که آنرا خوانده باشد.
نهج الفصاحه، ح 3134

 


بهترین افراد
25- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : بهترین شما کسی است که قرآن را یاد گیرد و به دیگران نیز یاد دهد.
نهج الفصاحه، ح 5124

 


تعلیم و تعلم قرآن
26- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود : بدانید که هرکس قرآن را بیاموزد و به دیگران آموزش دهد و به آنچه در آن است عمل کند، من جلودار و راهنمای او بسوی بهشت هستم.
اصول کافی، ج 6، ص 378

 


حق فرزند بر پدر
27- امام علی علیه السلام فرمود : از جمله حقوق فرزند بر پدر این است که نامی نیکو بر او نهد و به خوبی تربیتش کند و قرآن را به او بیاموزد.
میزان الحکمه، ج 10، ص 4814

 


تدبر در قرآن
28-1 امام علی علیه السلام فرمود : در آیات قرآن تدبر کنید و بدانها پند گیرید که آنها رساترین پندهایند.
غررالحکم، ج 2، ص 310
28-2 امام علی علیه السلام فرمود: در آیات قرآن تدبر کنید و از آن عبرت آموزید زیرا که قرآن رساترین پندها و عبرتهاست.
الحکمه، ج 10، ص 4828

 


قاری قرآن
29- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: از قاری قرآن بلای دنیا دور می شود و از شنونده قرآن بلای آخرت.
میزان الحکمه، ج 10، ص 4834

 


ادب قرآنی
30- امام صادق علیه السلام فرمود: هرگاه قرآن در حضور تو خوانده شد واجب است که گوش کنی و خاموش مانی.
میزان الحکمه، ج 10، ص 4836

 


مشتاق خدا
31- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: هان هرکه مشتاق خداست پس به کلام خدا گوش دهد.
میزان الحکمه، ج 10، ص 4834

 


شفابخش
32- رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود :  از قرآن شفا جو، زیرا خدا می فرماید: شفاء است برای آنچه در سینه هاست.
اصول کافی، ج6، ص390

 


اهمیت فهم شگفتی های قرآن
33- امام سجاد علیه السلام فرمود : خدایا بر محمد و آلش درود فرست و چنان قرار ده تا فهم شگفتیهای قرآن را نصیب دلهای ما گردانی.
الحیاه، ج2، ص 209
حدیث (1) رسول اكرم صلى الله علیه و آله:
اِنَّ البَیتَ اِذا كَثُرَ فیهِ تِلاوَةُ القُرآنِ كَثُرَ خَیرُهُ وَ اتَّسَعَ اَهلُهُ وَ اَضاءَ لاَهلِ السَّماءِ كَما تُضى ءُ نُجومُ السَّماءِ لاَهلِ الدُّنیا؛

خانه اى كه در آن قرآن فراوان خوانده شود، خیر آن بسیار گردد و به اهل آن وسعت داده شود و براى آسمانیان بدرخشد چنان كه ستارگان آسمان براى زمینیان مى درخشند.

كافى(ط-الاسلامیه) ج2، ص610


حدیث (2) رسول اكرم صلى الله علیه و آله:
خیارکم من تعلم قرآن و عـلمه

بهترین شما کسیست که قرآن را بیاموزد و آموزش دهد.

نهج الفصاحه ص473 ،ح1524 - وسایل الشیعه ج6 ، ص167 ، ح7641


حدیث (3) رسول اكرم صلى الله علیه و آله:
یا بُنَىَّ لاتَغفُل عَن قِراءَةِ القُرآنِ- إذا أصبحت، و إذا أمسیت- فَاِنَّ القُرآنَ یُحیِى القَلبَ المیت وَ یَنهى عَنِ الفَحشاءِ و َالمُنكَرِ ؛

فرزندم از خواندن قرآن غافل مباش، زیرا كه قرآن دل  مرده را زنده مى كند و از فحشاء و زشتى  باز مى دارد.

البرهان فی تفسیر القرآن ج1 ،ص19


حدیث (4) رسول اكرم صلى الله علیه و آله:
اِن اَرَدتُم عَیشَ السُّعَداءِ و َمَوتَ الشُّهَداءِ و َالنَّجاةَ یَومَ الحَسرَةِ و َالظِّلَّ یَومَ الحَرورِ و َالهُدى یَومَ الضَّلالَةِ فَادرُسُوا القُرآنَ فَاِنَّهُ كَلامُ الرَّحمانِ و حِرزٌ مِنَ الشَیطانِ و رُجحانٌ فِى المیزانِ ؛

اگر زندگى سعادتمندان، مرگ شهیدان، نجات روز حسرت (قیامت)، سایه روزِ سوزان و هدایت در روز گمراهى را مى خواهید، قرآن را یاد بگیرید كه آن سخن خداى مهربان است و سپرى است در مقابل شیطان و سنگینى در ترازوى اعمال.

الحیاه(ترجمه ی احمد آرام) ج2 ،ص234


حدیث (5) رسول اكرم صلى الله علیه و آله:
اَصدَقُ القَولِ و َاَبلَغُ المَوعِظَةِ و َاَحسَنُ القَصَصِ كِتابُ اللّه ؛

راست ترین سخن، رساترین پند و زیباترین حكایت، كتاب خدا (قرآن) است.

من لایحضر الفقیه ج4 ، ص402


حدیث (6) رسول اكرم صلى الله علیه و آله:
مَن قَرَأَ القُرآنَ ابتِغاءَ وَجهِ اللّه و َتَفَقُّها فِى الدّینِ كانَ لَهُ مِنَ الثَّوابِ مِثلَ جَمیعِ ما اُعطِىَ المَلائِكَةُ و َالأنبیاءُ وَ المُرسَلونَ؛

هر كس براى كسب رضایت خدا و آگاهى در دین قرآن بیاموزد، ثوابى مانند همه آنچه كه به فرشتگان و پیامبران و رسولان داده شده، براى اوست.

وسائل الشیعه، ج6، ص184، ح7683


حدیث (7) امام على علیه السلام:
عَلَیكُم بِكِتابِ اللّه ... مَن عَمِلَ بِهِ سَبَقَ؛

بر شما باد رجوع به كتاب خدا (قرآن) ... كسى كه به آن عمل كند از همه پیشى مى گیرد.

نهج البلاغه(صبحی صالح) ص219 ، خطبه 156برچسب هااحادیث موضوعی, قرآن, احادیثی در باب قرآن
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
احادیثی در باب قرآن احادیثی در باب قرآن
زنهار که جز به قرآن به چیز دیگری شفاء و بهبودی نجویید
احادیثی در باب دعا و مناجات احادیثی در باب دعا و مناجات
ناتوان ترین افراد كسى است كه از دعا و مناجات با خداوند ناتوان و محروم باشد
چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 3 چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 3
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 2 چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 2
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 1 چهل حدیث از امام حجت بن الحسن (ع) (عج) - قسمت 1
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 4 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 4
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 3 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 3
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 2 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 2
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 1 چهل حدیث از امام حسن عسکری(ع)-قسمت 1
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند
چهل حدیث از امام هادی (ع) - قسمت 3 چهل حدیث از امام هادی (ع) - قسمت 3
هرکس چهل حدیث حفظ کند، خداوند وی را فقیه محشور می‌کند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما