نسخه چاپی


شخصی از حضرت امام حسیــــــــــــــن علیه السلام پرسیدشخصی از حضرت امام حسیــــــــــــــن علیه السلام پرسید و عرض كرد: گناهكارم ، معصیت و نافرمانی خدا می کنم
 

شخصی از حضرت امام حسیــــــــــــــن علیه السلام پرسید و عرض كرد: گناهكارم ، معصیت و نافرمانی خدا می کنم ، صبر بر معصیت ندارم و نمی توانم در برابر برخی گناهان نفس امّاره ام را کنترل کنم ، مرا موعظه فرما.

 حضرت فرمود: «پنـــــــج عمل انجام ده، آن گاه هر کاری خواستی بکن:

1ـ روزی خـــــدا را نخور و هر چه می خواهی گناه و نا فرمانی خدا كنی، بکن.

2ـ از ولایت خدا بیرون رو و هر چه خواستی گناه كن.

3ـ در جایی گناه كن كه خدا تو را نبیند.  

4ـ به هنگام مرگ نگذار حضرت عزرائیل جانت را بگیرد و هر چه خواستی گناه كن.

5ـ وقتی مالك دوزخ تو را به آتش می اندازد، داخل آتش نرو بگو من نمی روم ، آن وقت هر گناهی خواستی انجام ده»