نسخه چاپی


نهضت بزرگ مكتبی بودن و اسلامی بودنانقلاب اسلامی پس از ظلمت جهل و تیرگی فساد، از افق اسلام طلوع نمود
 

انقلاب اسلامی پس از ظلمت جهل و تیرگی فساد، از افق اسلام طلوع نمود و با پرتو افشانی معنوی خویش مردم را به آگاهی، بیداری، فداكاری، عزت، استقلال واقعی و پاسداری از حریم اعتقادات رسانید و در ضمن به همه نشان داد كه با آشكار گردیدن فجر صادق دیگر شب پرستان كوردل و خفّاشان متنفّر از نور و فرورفتگان در ظلمت نمی توانند جای پایی و پروازی داشته باشند. انقلاب اسلامی با رهبری امام خمینی به جهانیان ثابت كرد كه ریشه های دیانت با طراوت و صلابت بوده و قادرند به شكوفایی برسند و با عطر افشانی و صفای معنوی، هرگونه بیداد، تهاجم و سلطه گری را نفی نموده و امن و امان را برای جوامع اسلامی نوید دهند. قرآن كریم می فرماید: «ما یفتح اللّه للناس من رحمهٍ فلا ممسك لها؛[1] یعنی دری كه خداوند از رحمت بر روی مردمی گشاید هیچ كس قادر به بستن آن نخواهد بود.
بزرگترین ویژگی این نهضت بزرگ مكتبی بودن و اسلامی بودن آن است، انقلاب از ارزش هایی سرچشمه می گرفت كه فرستادگان الهی برای تحقّق آنها قیام نمودند و ائمه هدی - علیه السلام - با تمامی توان برای صیانت از آن ها و گسترش ارزشها اهتمام ورزیدند. امام خمینی آن را بارقه ای الهی می داند كه در اعماق قلوب مردمان تحت ستم انفجاری شگرف بوجود آورد.[2] مقام معظم رهبری حضرت آیه اللّه العظمی خامنه ای نیز خصوصیت برجسته انقلاب اسلامی را كه رمز ماندگاری آن است این می دانند كه مبنای آن ارزش های دینی، اخلاقی و معنوی بود.[3] شهید مظلوم آیه اللّه دكتر بهشتی هم تأكید می نماید: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش ها بود، باید این معیارها را شناخت و برمحور آنها حركت كرد و مخلصانه در دفاع از چنین بنیان های استواری كوشید، منزلت افراد و كارنامه آنان با این محك مشخص می گردد.[4]
از آنجا كه مردم با اخلاص و ایمان فریاد زدند ما اسلام را می خواهیم و دنبال ارزشها هستیم عنایت خداوند متوجّه جامعه گردید و دگرگونی معنوی را چون رودی خروشان جاری ساخت، تحولی كه بشر قادر نبود آن را سامان دهد بلكه الهی بود و تنها مقلّب القلوب می توانست دل ها را از هراس و وحشت بیرون آورد و شجاعت، پایداری و عدم نگرانی را جانشین آن نماید، آن نیروی محرّكه ای كه انقلاب را به پیروزی رسانید، این بود كه مردم با هدایت رهبری فرزانه و عالیقدر و با اعتقادی عمیق و باوری قوی وارد میدان شدند. آن چه را همه محال تصور می كنند، عملی ساختند. امام خمینی (ره) فرموده اند: «انقلابی كه در ایران حاصل شد پیروزیش در اثر دو مطلب بود. یك مطلب مهمش كه از همه مطالب بالاتر بود، این بود كه مردم با اسلام پیش رفتند، یعنی سرتاسر ایران فریادشان این بود كه ما اسلام را می خواهیم امر دوّمی این بود كه همه قشرها در این مسئله متحد بودند، این دو مطلب اساس پیروزی بود...»[5]
امام طی سخنانی در قم خاطرنشان ساختند: «این قیام، قیام ملی نیست، قرآنی است، اسلامی است.
یك ملت ضعیفی كه هیچ نداشت در مقابل ابرقدرتها و در مقابل این قدرت شیطانی كه همه چیز داشتند و تا دندان مسلّح بودند و به قوه ملّیت نمی توان غلبه كرد...این اسلام است كه غلبه كرد بر ابرقدرت ها. این قوّه ایمان است كه سرتاسر ایران را بسیج كرد...قدرت ایمان، قوّه اسلام، قدرت معنوی ملّت، این پیروزی را به ما ارزانی داشت...»[6] عبداللّه قصید نماینده حزب اللّه در مجلس لبنان، گفت: انقلاب اسلامی امید به پیروزی الهی را در مردم بوجود آورده این كه حتی در شرایط دشوار و نداشتن حمایت جهانی خداوند ملّت های ایثارگر را پیروز می كند.[7]
«سایروس برام»، محقّق و نویسنده ایرلندی از اعتصاب ها و راهپیمایی های مردم ایران در جهت مبارزه با استبداد و ابرقدرت ها به عنوان برنامه ای شگفت آور سخن می گوید و می افزاید: نباید تردید كرد كه نیروی اعتقاد و ایمان اسلامی از مایه های اصلی قوت، توان، استقامت و وحدت این نهضت انقلابی است همچنین اگر هدایت آن را سیاستمداران سست ایمان یابی ایمان بر عهده گرفته بودند، بی گمان نه این انقلاب چنین فراگیر و تزلزل ناپذیر می شد و نه امید چندانی به رستگاری و آینده آن بود. به اعتقاد وی از علل عمده تقابل مردم با نظام طاغوتی آن بود كه كارگزاران استبداد انحطاط معنوی را ترویج می كردند و بر این اساس فساد و تباهی و بی غیرتی جای فضیلت ها را گرفته و امور مادی و دنیایی معیار ارزش ها شده بود، از آثار دیگر این سقوط روحانی دون پروری و شریف آزاری و سپردن كارهای بزرگ به افراد پست و كارهای دون به مردان سترگ می باشد و عمّال ساواك رسماً و عملاً دیوان سالار بودند، بی عفت ترین زنان از حقوق بانوان و آزادی این صنف سخن می گفتند، بی غیرت ترین مردان از مردانگی و غیوری دم می زدند. در چنین شرایط آشفته ای كه با خفقان و فشار سیاسی توأم بود اكثریت مسلمان جز مذهب و دیانت پناهگاه دیگری بدست نیاوردند، این امّت محروم و مظلوم و رانده شده از همه جا به مسجد و حسینیه پناه آوردند و در هر جایی كه اثری از معنویت و روحانیت داشت اجتماع می نمودند این تحصّن معنوی و خلوت نشین اگرچه بوی عرفانی و اشراقی داشت اما جهت گیری مبارزه را روشن می ساخت و می خواستند به استكبار جهانی و اعوان و انصارش ثابت كنند از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست، این پناهگاه پرتوان معنوی، مردمان با ایمان و دارای شكیبایی و استقامت را از بند استبداد رهانید البته راهنمایی های روحانیان، نویسندگان و سنگرداران فكر و اندیشه در این راستا بسیار مؤثر بود؛ او متذكّر می شود ایمان رهبری قیام و اعتقادات مردمان ایران سلاح معنوی را كار ساز ساخت و این حربه فراموش شده چنان به كار گرفته شد كه بساط استبداد و استكبار را درهم كوبید و شرق و غرب را بهت زده ساخت. از بركت همین ایمان است كه همه با هم یكدل و یك زبان بپاخاستند و خشم و خروش و فریاد را توأم ساختند و با فریاد اللّه اكبر و طنین ناپیدای آن در وهله اول دل ها را بهم پیوند زدند و در مرحله بعد بر توپ و تانك و سلاح های مدرن غلبه یافتند.[8]
خروش مردم، خواست خدا بود
وقتی امّتی تصمیم گرفت بر اساس باورهای عمیق خود تلاشی انجام دهد، خداوند به امداد او رو می آورد و برای رسیدن به هدفی عالی و مقصدی مقدس هدایتش می نماید. امام خمینی می فرمایند: «چراغ را خود خدای تبارك و تعالی جلو گرفته و تاریكی ها را روشن كرد و هیچ وقت نگذاشت كه ملت سست شود. این برای آن بود كه ملت راهش را پیدا كرد و به صراط مستقیم رسید.»[9] امام در جای دیگر یادآور شده اند: «خداوند خواست كه به داد این مملكت برسد و این یك قدرت مافوق طبیعت بود و هیچ قدرتی نمی تواند چنین كاری را كه در ظرف پنجاه و چند سال این مملكت را طور دیگر درست كرده بودند، در ظرف یك سال یا بیشتر چنین تحولی روی دهد... این را خدا خواست كه هیچ اعتنایی به آن حكومت نظامی نكنند و این كار هم الهی بود و هیچ كار بشر نبود...»[10]
اگر بخواهیم برای امور انقلاب و جنبه های مبارزاتی مردم، موازین مادی و طبیعی را در نظر بگیریم مبارزین با یورش نظامیان و نیروهای انتظامی رژیم طاغوت، در مراحل اولیه یا از بین می رفتند و یا عقب نشینی می كردند امّا چون قدرت ایمان و پشتیبانی خداوند در كار بود، پیروزی بدست آمد. امام چنین تذكر داده اند: «گمان نكنید كه قدرت مادّی این كار را كرد، روی حساب دنیایی نباید شما غلبه كنید، آنها باید با یك یورش شما را از بین ببرند لكن همه حسابهایی كه می كردند باطل شد. البته (این كه) یك جمعیت فاقد همه چیز بر ابرقدرت هایی كه همه چیز داشتند، غلبه كرد، حساب معنوی است...»[11] تلاش های بشری قادر است شهر یا منطقه ای را از یوغ استبداد و استكبار آزاد كند امّا نمی تواند اجتماعی را چنان به حركت وادارد كه با دست خالی، حكومت سلطنتی با سابقه 2500 ساله را واژگون نماید، كار الهی بود كه مردم ریشه جنایت و فساد را از بیخ و بن برانداختند و انقلاب با پشتیبانی خدای بزرگ پیروز شد همچنین اگر این انقلاب همچون سایر انقلاب ها به گروه و حزبی مربوط بود و یا عده ای می خواستند برای رسیدن به اهداف گروهی كودتا كنند و نظام را به دست گیرند امكان نداشت مردم از آن حمایت نمایند، بنابراین انقلاب مستند به اسلام و لطف الهی است و ما باید قدر این نعمتی كه خداوند به ما ارزانی داشته است را بدانیم، چون مردم برای خدا و طلب رضایت حق بپاخاسته بودند از این غم نداشتند كه حالا چه اتفاقی روی خواهد داد، ملّت اسلامی با چنین اتكالی و با پشتوانه ای آسمانی، نظامی را روی كار آورد كه مقصدش اجرای احكام و مقررات اسلامی بود، مردمی كه به خیابان ها ریختند و فریاد اللّه اكبر و مرگ بر استبداد سر دادند، همچون قیام های دیگر در برخی كشورهای جهان طالب زندگی مرفه و برآوردن نیازهای مادی و سامان یافتن زندگی معمولی نبودند بلكه به فرمایش امام خمینی (ره): «نهضت ایران نهضتی بود كه خدای تبارك و تعالی در آن نقش داشت و مردم به عنوان اسلام و احكام اسلامی در خیابان ها ریختند و همه گفتند ما این رژیم را نمی خواهیم و حكومت جمهوری اسلامی می خواهیم.»[12] اصولاً رمز پیروزی این نهضت در آن نهفته است كه به جنبه های معنوی توجه داشت، نسل جوان با اشتیاق درونی همچون مسلمانان صدر اسلام از شهادت استقبال می نمود و در عین حالی كه با تانك ها و مسلسل ها روبرو بودند نه تنها بیمی نداشتند بلكه مشت بر این سلاح های مجهز غلبه یافت.[1] . سوره فاطر، آیه دوم.
[2] . درجستوی راه از كلام امام، دفتر دهم، ص 114.
[3] . مجله نگهبان، شماره 56، ص 9.
[4] . پیرامون انقلاب اسلامی، شهید دكتر بهشتی، ص 54 - 53.برچسب هاتاریخ, تاریخ معاصر, انقلاب اسلامی
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
خروج از سلطه و اراده بیگانه، خروج از سلطه و اراده بیگانه،
استقلال و آزادی از محوری ترین شعارها و خواسته های ملت مسلمان ایران
هویت اجتماعی در انقلاب اسلامی هویت اجتماعی در انقلاب اسلامی
هویت اجتماعی در كلی ترین مفهوم آن به خودآگاهی یك شخص در رابطه با دیگری اشاره دارد
شعار نه شرقی و نه غربی شعار نه شرقی و نه غربی
القای این تفكر نقش بالایی در ایراد ضربه به خودباوری
سقوط نظام استبدادی، طرد نفوذ استعمار، سقوط نظام استبدادی، طرد نفوذ استعمار،
لكن شدت حب و بغضهای موافقان و مخالفان و غوغای طبیعی انقلاب و جنگ
مهم ترین ملاكها در ارزیابی انقلاب اسلامی مهم ترین ملاكها در ارزیابی انقلاب اسلامی
سنجش نتایج و آثار انقلاب اسلامی با اهداف و امكانات به طور همزمان
مساجد و انقلاب اسلامی مساجد و انقلاب اسلامی
حكومت پهلوی با كنترل و مراقبت چند جانبه‌ی خود نتوانست مانع كارآیی مسجد گردد،
اعاده روح عزت مسلمین اعاده روح عزت مسلمین
دومین كار بزرگ امام، اعاده روح عزت به مسلمین بود
پیوند و بیعت مردم با امام خمینی ـ قدس سره پیوند و بیعت مردم با امام خمینی ـ قدس سره
در عصر حاضر به روشنی مشاهده كردیم پیوند مقدس مردم با امام خمینی
انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی انقلاب اسلامی؛ انقلابی معنوی
انقلاب اسلامی یكی از بزرگترین رخدادهای اجتماعی نیمه دوم قرن بیستم
انقلاب 57،عرصه حضور دوباره زنان انقلاب 57،عرصه حضور دوباره زنان
زنان همانند روزهای انقلاب باز به فعالیت خود ادامه دادند

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما