نسخه چاپی


حكم محّرمات حرمكندن و یا بریدن هر چیزى كه در حرم روئیده باشد
 

اوّل : شكار صحرائى ، همچنان كه در مسأله ( ???) گذشت .
دوّم : كندن و یا بریدن هر چیزى كه در حرم روئیده باشد ، خواه درخت و یا غیر آن باشد ، ولى بریده شدن بعضى از چیزهائى كه در حرم رویده بر اثر راه رفتن متعارف و معمولى اشكالى ندارد ، همچنان كه رها كردن حیوانات بجهت چریدن از علف حرم اشكالى ندارد ، ولى چیدن علف جهت ذخیره ساختن ، هر چند براى شتر باشد ، جایز نیست ، و از حكم حرمت كندن و بریدن چند مورد استثناء میشود :
?ـ إذخر ، كه گیاه معروفى است .
?ـ نخل خرما و درخت میوه .
?ـ درختان و علفهایى كه خود انسان آنها را نشانده و كاشته است خواه در ملك خودش باشند یا در ملك دیگرى .
?ـ درختان و علفهائى كه در خانه و منزل انسان پس از اینكه منزل او شده بروید ، و اما درختان و علفهائى كه از قبل در آنجا بوده اند ، كندن و یا بریدن آنها جایز نیست .
مسأله ??? : درختى كه اصل و ریشه آن در حرم باشد و شاخه و برگ آن در بیرون حرم و یا برعكس ، حكم درختى را دارد كه هم اصل و هم شاخه و برگش در حرم باشد .
مسأله ??? : بنابر احتیاط كفاره كندن هر درختى قیمت همان درخت است ، و كفاره بریدن قسمتى از آن قیمت همان قسمت است ، و امّا بریدن و كندن علف كفاره ندارد .
سوّم : جارى نمودن حدود و قصاص و تعزیر بر كسى كه در بیرون حرم جنایت كرده و به آن پناه آروده است ، ولى جایز نیست به جانى آب یا خوراكى داده شود ، و همچنین جایز نیست با او صحبت و یا خرید و فروش شود و یا پناه و جایى به او داده شود ، تا اینكه ناچار به بیرون آمدن از حرم شود ، و دستگیر و مجازات گردد .
چهارم : بنابر قولى : برداشتن چیز گم شده در حرم ، ولى اظهر این است كه كراهت شدیدى دارد و حرام نیست ، پس اگر آن را برداشت و علامتى نداشت كه از روى آن ممكن باشد مالك آن را پیدا كند و به او برساند ، جایز است آن را متلّك كند ، هر چند قیمت آن یك درهم یا بیشتر باشد ، ولى اگر علامت ـ بتوضیحى كه ذكر نمودیم ـ داشت ، پس اگر قیمت آن به یك درهم نرسد ، واجب نیست آن را به مردم جهت پیدا شدن مالك معرفى نماید ، و احتیاط این است كه آن را از طرف مالكش صدقه بدهد ، و اگر قیمتش یك درهم و یا بیش از آن باشد ، واجب است یك سال تمام آن را معرفى كند ، و در صورت پیدا نشدن مالك ، بنابر احتیاط آن را از طرف مالكش صدقه بدهد .برچسب هادین شناسی, فروع دین, حج, احكام حج
نسخه چاپیارسال به دوستان

نظر شما:مطالب پیشنهادی
بررسی برخی احکام مربوط به حج بررسی برخی احکام مربوط به حج
آیا وضو گرفتن با آب زمزم موجود در داخل حرم مکی جایز است؟
حكمت احرام حكمت احرام
نخستین گام حج یا عمره، «احرام» است. چرا احرام؟و چرا از میقاتى معیّن؟
حكمت طواف حكمت طواف
هدف،الزام كامل و انضباط دقیق و هماهنگى بااراده تشریع خداونداست
احرام، در مسجد شجره احرام، در مسجد شجره
در كاروان ها، نشانه هاى كوچ و زمزمه هاى رفتن آشكار مى شود
حج استجابی 7 حج استجابی 7
كسانى كه از هند و پاكستان به عربستان مى آیندو در مكه معظمه مقیم مى شوند
احكام استجابی 6 احكام استجابی 6
آیا طواف در عمره مفرده استحبابى، حكمِ طواف واجب را دارد كه باید نماز آن خلف مقام باشد
حج استجابی 5 حج استجابی 5
اگر فاصله بین دو عمره كمتر از یك ماه باشد،
حج استجابی 4 حج استجابی 4
ماندن به منى، شب یازدهم و شب دوازدهم، و شب سیزدهم براى بعضى از اشخاص.
حج استجابی 3 حج استجابی 3
یكى «عمره تمتّع»، و دیگرى «حجّ تمتّع» و عمره تمتع مقدم است بر حج.
حج استجابی 2 حج استجابی 2
كیفیت افعال حجّ اِفراد; از احرام و وقوفین و اعمال منى و اعمال مكه، عین كیفیّت حجّ تمتع است

• حج
آموزش
احکام
آشنایی با اماکن
• عترت
اهل بیت علیهم السلام
خاندان معصومین
زیارتنامه ها
احادیث و روایات
غدیر
• تاریخ
تاریخ اسلام
تاریخ ایران
انقلاب اسلامی
دفاع مقدس
بیداری اسلامی
• سبک زندگی
حجاب و عفاف
خانه و خانواده
خلاقیت و نوآوری
زندگی شهری
کودک و نوجوان
طب طبیعی
• چند رسانه ای
آوا و نما
عکس
نرم افزار
• هنر دینی
شعر آیینی
حکایات و لطایف
دلنوشته ها
داستانک
 • حج در معارف و کلام
وحی
معصومین ( علیهم السلام )
بزرگان
• اخلاق
اخلاق عملی
اخلاق نظری
• کتابخانه
حج
عترت ( علیهم السلام )
معارف
• سایر
دین شناسی
شخصیت شناسی
پیوندها
کلیه حقوق متعلق مادی و معنوی متعلق به امور حج و زیارت سازمان صدا و سیما می باشد
امور حج و زیارت صدا و سیما