به دلم آتیشه نرو نرو - با نوای حاج محمود کریمیویدیوهای مشابه